(Chinhphu.vn) - Từ ngày 1/5, cô đỡ thôn bản sẽ là một chức danh trong hệ thống y tế Việt Nam theo nội dung Thông tư 07/2013/TT-BYT quy định tiêu chuẩn, chức năng nhiệm vụ của cán bộ y tế thôn bản.

Hội thảo triển khai Thông tư 07/2013/TT-BYT quy định tiêu chuẩn, chức năng nhiệm vụ của cán bộ  y tế thôn bản, ngày 23/4. Ảnh: VGP/Hiền Minh

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết việc ổn định đội ngũ cô đỡ thôn bản đã được đào tạo là lực lượng quan trọng tham gia các hoạt động cung cấp các dịch vụ theo dõi, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em ở các vùng sâu, vùng xa, vùng tồn tại phong tục đẻ tại nhà, góp phần làm giảm tỷ lệ tử vong mẹ và trẻ sơ sinh, giảm tai biến sản khoa tại cộng đồng.

Kết quả điều tra tử vong mẹ do Bộ Y tế tiến hành năm 2002 cho thấy tử vong mẹ chung của cả nước là 165/100.000. Tuy nhiên, tỷ lệ này ở miền núi phía Bắc là 411/100.000 và  vùng trung du là 269/100.000, cao gấp hàng chục lần so với vùng đồng bằng. Việc đẻ tại nhà, đặc biệt đẻ không được cán bộ y tế đỡ, là một nguyên nhân quan trọng của tỷ lệ tử vong mẹ cao ở các vùng dân tộc, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Từ năm 1998 đến nay, đã có khoảng 1.300 cô đỡ thôn bản được đào tạo, góp phần cung cấp cho người dân những thông tin quan trọng về chăm sóc bà mẹ-trẻ em, cung cấp các dịch vụ làm mẹ an toàn và chăm sóc trẻ sơ sinh ở vùng dân tộc, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Bà Mandeep K.O’Brien, quyền trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam, cho biết đầu tư nhân lực cho y tế là một đầu tư hiệu quả nhất mà mỗi quốc gia có thể làm.

“Chúng tôi hy vọng mô hình đào tạo cho cán bộ y tế thôn bản, bao gồm cô đỡ thôn bản người dân tộc và vai trò chính thức của họ trong hệ thống y tế được nhân rộng tại các khu vực miền núi và vùng khó khăn. Nếu làm được việc này thì chúng ta có thể đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về y tế ở mỗi tỉnh, trong các nhóm dân tộc thiểu số, ở cả nông thôn và thành thị”, bà Mandeep K.O’Brien nói.

Hiền Minh