(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Văn Ất (huong_baogia@...) thôi việc tại Công ty Lâm nghiệp Việt Nam-Campuchia từ ngày 1/2/1993. Tổng thời gian ông Ất tham gia quân đội và làm việc tại doanh nghiệp là 16 năm, khi thôi việc ông đã hưởng trợ cấp.

Sau đó ông Ất tiếp tục làm việc tại đơn vị khác và tham gia bảo hiểm xã hội được 11 năm. Nay ông Ất muốn được biết ông có được cộng nối thời gian công tác trước đó (trước ngày 1/2/1993) vào thời gian tham gia bảo hiểm xã hội sau này để tính hưởng chế độ hưu trí không?

Giải đáp thắc mắc của ông Ất, Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Tại Khoản 4 Điều 139 Luật Bảo hiểm xã hội quy định: Người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 1/1/1995 nếu chưa nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên thì thời gian đó được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Trường hợp ông Nguyễn Văn Ất thôi việc tại Công ty Lâm nghiệp Việt Nam-Campuchia từ ngày 1/2/1993. Ông Ất có tổng thời gian làm việc trong khu vực nhà nước là 16 năm, khi thôi việc đã được hưởng trợ cấp thôi việc. Đối chiếu quy định tại khoản 4, Điều 139 Luật Bảo hiểm xã hội nêu trên thì thời gian công tác của ông Ất trước ngày 1/2/1993 không được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Tin, bài liên quan:

Thời gian công tác để tính hưởng BHXH

Hướng dẫn cộng nối thời gian công tác để tính hưởng BHXH

Trường hợp được cộng nối thời gian công tác để tính BHXH

Cộng nối thời gian công tác để tính hưởng BHXH

Đối tượng được cộng nối thời gian công tác

Không được cộng nối thời gian đã hưởng trợ cấp 1 lần

Cách tính lương hưu với trường hợp được cộng nối thời gian công tác

Trường hợp không được cộng nối thời gian công tác để hưởng BHXH
 

Từ khóa: cộng nối thời gian công tác , BHXH , trợ cấp thôi việc