(Chinhphu.vn) - Bà Hoàng Thị Chanh (Đồng Nai) mua 1 căn nhà cách đây 5 năm, diện tích không đủ để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) nên phải mua bán bằng giấy viết tay. Nhà của bà Chanh ở trong khu dân cư, không nằm trong quy hoạch, không có tranh chấp. Nay bà Chanh muốn nhập hộ khẩu nên đề nghị được hướng dẫn thủ tục để xác nhận nhà ở hợp pháp.

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội giải đáp vấn đề của bà Chanh như sau:

Đủ diện tích tối thiểu khi tách thửa mới được cấp GCNQSDĐ

Việc cấp GCNQSDĐ, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích được tách thửa tại địa bàn tỉnh Đồng Nai căn cứ theo Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND ngày 19/8/2008, sau đó được thay thế bằng Quyết định số 68/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tại Điều 4 của hai quyết định này, diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở quy định như sau: Các phường thuộc thành phố Biên Hòa diện tích tối thiểu được tách thửa lớn hơn hoặc bằng 45m2. Các xã thuộc thành phố Biên Hòa và các phường thuộc thị xã Long Khánh diện tích tối thiểu được tách thửa lớn hơn hoặc bằng 55m2. Các xã thuộc thị xã Long Khánh, thị trấn thuộc các huyện và các xã thuộc huyện Nhơn Trạch diện tích tối thiểu được tách thửa lớn hơn hoặc bằng 65m2. Các xã còn lại diện tích tối thiểu được tách thửa lớn hơn hoặc bằng 80m2.

Theo Khoản 2, Điều 5 Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai, kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành (29/8/2008), nếu người sử dụng đất tự ý tách thửa đất trái quy định thì không được cấp GCNQSDĐ, Công chứng không được làm thủ tục công chứng, UBND không được chứng thực chuyển quyền sử dụng đất.

Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp

Theo quy định tại Điểm d, Khoản 1 và Điểm b, Khoản 2, Điều 5 Nghị định 107/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cư trú thì một trong các giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú là Giấy xác nhận của UBND cấp xã về nhà ở, đất ở không có tranh chấp quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và Văn bản cam kết của công dân về việc có chỗ ở thuộc quyền sử dụng của mình và không có tranh chấp về quyền sử dụng.

Về trường hợp bà Hoàng Thị Chanh, nếu thửa đất có nhà ở của bà Chanh đang sử dụng được hình thành trước khi có quy định của UBND tỉnh Đồng Nai về diện tích tối thiểu khi tách thửa và đất đó đã được sử dụng ổn định trong khu dân cư, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất tại địa phương, không có tranh chấp, thì có thể được xem xét cấp giấy chứng nhận theo quy định chung của Luật Đất đai.

Nếu diện tích thửa đất có nhà ở được bà Chanh mua từ việc tách thửa sau ngày quy định về diện tích tối thiểu khi tách thửa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có hiệu lực thi hành (29/8/2008), mà diện tích đó nhỏ hơn diện tích tối thiểu thì không được cấp GCNQSDĐ.

Để thực hiện thủ tục đăng ký tạm trú, thường trú tại căn nhà này, theo quy định tại Điều 5 Nghị định 107/2007/NĐ-CP, trường hợp bà Chanh chưa được cấp Giấy CNQSDĐ, hoặc không có giấy tờ khác để chứng minh chỗ ở hợp pháp, bà Chanh phải cam kết bằng văn bản và được UBND cấp xã xác nhận là nhà, đất bà đang ở không có tranh chấp về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng.  

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.