(Chinhphu.vn) - Ông Hoàng Quốc Khánh (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; email: hoangkhanh1959@...), đang hưởng chế độ tai nạn lao động (TNLĐ) và được nhận trợ cấp thường xuyên, gửi thư đến Cổng TTĐT Chính phủ phản ánh vướng mắc khi làm thủ tục giảm học phí cho con gái ông.

Theo thư phản ánh, ông Khánh thuộc đối tượng hưởng chế độ TNLĐ (tỷ lệ 41%), nhận trợ cấp thường xuyên và có con gái hiện đang là sinh viên Học viện Ngân hàng.

Theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến 2014 - 2015, con gái ông Khánh thuộc đối tượng được giảm 50% học phí.

Theo ông Khánh được biết, phương thức thực hiện miễn, giảm học phí được áp dụng theo Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo đó, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện chi trả cấp bù học phí trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ học sinh, sinh viên có con đang học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập.

Tuy nhiên, theo ông Khánh phản ánh, do ông Khánh là đối tượng hưởng chế độ TNLĐ nên tiền trợ cấp do cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả, chứ không phải Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội.

Ông Khánh đã liên hệ với Bảo hiểm xã hội huyện và tỉnh để làm thủ tục thì được cho biết, cơ quan Bảo hiểm xã hội chỉ chứng nhận con ông Khánh là con của đối tượng hưởng chế độ TNLĐ, nhận trợ cấp thường xuyên và được giảm 50% học phí chứ không có trách nhiệm chi trả.

Ông Khánh muốn được biết phải làm thủ tục như thế nào để con gái ông được giảm học phí?

Cổng TTĐT Chính phủ đã chuyển câu hỏi của ông Hoàng Quốc Khánh đến cơ quan chức năng và sẽ thông tin kịp thời ngay khi nhận được hồi đáp.   

Ban Bạn đọc