(Chinhphu.vn) – Theo Nghị quyết của Hội đồng bầu cử do Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành, có 827 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII tại 183 đơn vị bầu cử trong cả nước.

Ngày 26/4, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết của Hội đồng bầu cử số 351/NQ-HÐBC công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

Theo đó, công bố danh sách 827 người ứng cử đại biểu QH khóa XIII tại 183 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Như vậy, số đại biểu Quốc hội khóa XIII đã tăng so với khóa trước (493 đại biểu).

Như vừa đưa tin, hiện công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm  tại các địa phương đã hoàn thành nhiều phần việc khi ngày bầu cử 22/5, ngày hội toàn dân đang đến gần.

Các địa phương cũng vừa công bố danh sách ứng cử đại biểu HĐND tại các đơn vị bầu cử.

Theo đó, công tác chuẩn bị bầu cử đạt tiến độ đề ra. Như quy định, đến ngày 27/4, Ủy ban bầu cử công bố danh sách những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử. Đến ngày 2/5, Ban bầu cử sẽ niêm yết danh sách những người ứng cử ở địa phương mình theo danh sách của Hội đồng bầu cử và Tổ bầu cử phải niêm yết danh sách những người ứng cử theo công bố của Ủy ban bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu.

Từ ngày 3-18/5 là thời gian tổ chức các cuộc tiếp xúc gặp gỡ giữa người ứng cử với cử tri.

>> Danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII

An Bình