Bạn Dương Hữu Thái, cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh (thaiduongtuthu@yahoo.com.vn) gửi email góp ý dự thảo Luật Đất đai đang được lấy ý kiến nhân dân.

Bạn Dương Hữu Thái cho rằng Luật Đất đai phải thể hiện được các nội dung lớn sau: Nhà nước có quyền thu hồi đất và bồi thường cho người sử dụng đất theo mức giá quy định tương đương với giá thị trường hoặc bố trí nhà đất tái định cư ở khu vực có giá trị bằng hoặc cao hơn vị trí đất bị thu hồi.

Khi thu hồi đất lãnh đạo cấp có thẩm quyền phải ra quyết định thu hồi, đồng thời tổ chức thông báo niêm yết công khai nội dung chi tiết dự án quy hoạch, bao gồm: Tổng diện tích thu hồi, danh sách các hộ dân có đất bị thu hồi, mức giá bồi thường, thời gian chi tiền bồi thường... Nếu càng chi tiết chặt chẽ càng hạn chế được các khiếu nại, tố cáo của người bị thu hồi đất.

Về trách nhiệm và nhiệm vụ của cấp thẩm quyền ra quyết định thu hồi đất, bạn Thái đề nghị bổ sung quy định rõ: Nhà nước nghiêm cấm các hành vi nhũng nhiễu, cố ý làm sai lệch nội dung quyết định thu hồi đất. Tuyệt đối cấm các hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn xâm hại lợi ích công dân, hộ gia đình có đất bị hồi, mọi hành vi trái với các qui định pháp luật làm ảnh hưởng tới chủ trương chính sách thu hồi đất của Nhà nước sẽ bị truy tố trước pháp luật.

Mời các bạn tiếp tục góp ý dự thảo Luật Đất đai tại đây.