(Chinhphu.vn) - Cục Người có công (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã có văn bản trả lời bạn Trần Tấn Đạt về hướng dẫn thủ tục xét, công nhận người hoạt động cách mạng từ 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 đối với ông Trần Văn Đước.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, bạn đọc Trần Tấn Đạt (Ban Quản lý dự án huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đề nghị được hướng dẫn, giải đáp vấn đề sau: Ông nội của bạn là Trần Văn Đước, quê quán xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1928 đến tháng 2/1946 chuyển sang hoạt động bí mật, tháng 10/1946 ông hy sinh. Các mốc thời gian ông hoạt động cách mạng được ghi trong sách lịch sử đấu tranh cách mạng xã Phước Hiệp, nhưng không còn nhân chứng cho thời gian ông hoạt động bí mật. Bạn Đạt muốn biết làm thế nào để ông của bạn được công nhận là người hoạt động cách mạng từ 1/1/1945 đến trước ngày 19/8/1945.

Vấn đề này, Cục Người có công (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã có Văn bản số 2064/NCC - CS, ngày 5/11/2009 trả lời như sau:

Theo Văn bản hướng dẫn số 30/HD-BTCTW ban hành ngày 12/8/2009 của Ban Tổ chức - Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định thẩm quyền xét, quyết định: Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đã hy sinh, từ trần thuộc diện cấp ủy địa phương quản lý thì do Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương xét, quyết định; thuộc diện ban, Bộ, ngành đoàn thể Trung ương quản lý do Ban đảng, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương xét, quyết định. Đối với Quân đội nhân dân Việt Nam thì do Tổng cục Chính trị xét, quyết định.

Đối với trường hợp ông Trần Văn Đước, đề nghị bạn Trần Tấn Đạt liên hệ với Ban Thường vụ tỉnh ủy Bến Tre để xem xét, trả lời theo thẩm quyền.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Cục Người có công (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã có văn bản trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc