(Chinhphu.vn) - Các đại học, học viện, trường đại học không thuộc diện được đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp mà đang đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, phải xây dựng lộ trình giảm dần chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, mỗi năm giảm không thấp hơn 25% so với chỉ tiêu năm 2011 để dừng tuyển sinh đào tạo trình độ này trước năm 2017.

Các đại học, học viện, trường đại học không được đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp phải giảm không thấp hơn 25% chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp chuyên nghiệp mỗi năm, tiến đến đến dừng tuyển sinh hệ này trước 2017. Ảnh minh họa

Đó là thông tin được nêu trong dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Theo đó, đối với việc xác định chỉ tiêu đại học trở xuống, dự thảo yêu cầu cơ sở đào tạo tuyển sinh đào tạo nhiều trình độ thì ưu tiên xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ cao nhất, sau đó xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ thấp hơn cho đến hết tổng chỉ tiêu đã xác định.

Đặc biệt, dự thảo quy định rõ các đại học, học viện, trường đại học không đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, trừ các trường thuộc nhóm ngành văn hóa nghệ thuật.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét và quyết định giao đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành sư phạm cho các trường trực thuộc Tỉnh hoặc Thành phố trực thuộc Trung ương không có cơ sở đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành sư phạm.

Còn đối với các đại học, học viện, trường đại học không thuộc diện được đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp mà đang đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, dự thảo yêu cầu phải xây dựng lộ trình giảm dần chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, mỗi năm giảm không thấp hơn 25% so với chỉ tiêu năm 2011, để dừng tuyển sinh đào tạo trình độ này trước năm 2017.

Trần Mạnh