(Chinhphu.vn) - Ngày 26/11, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XX (nhiệm kỳ 2010-2015) chính thức khai mạc. Đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Trương Tấn Sang phát biểu chỉ đạo Đại hội. - Ảnh: Báo Ninh Bình

328 đại biểu đại diện cho hơn 55.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã về dự Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh một số vấn đề lớn, quan trọng để Đại hội cùng thảo luận, xây dựng thành Nghị quyết và tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Trước hết, cần phân tích, xác định rõ những lợi thế, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để lập quy hoạch, kế hoạch nhằm phát huy có hiệu quả cao nhất khi cụ thể hoá, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng vào điều kiện cụ thể của tỉnh.

Cùng với tiếp tục phát huy thế mạnh của ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, Ninh Bình cần quan tâm phát triển các ngành công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản; công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế tạo các sản phẩm cơ khí; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao; coi trọng phát triển ngành nghề truyền thống, các làng nghề, các loại hình dịch vụ ở nông thôn; đồng thời tạo hướng đi mới, phát triển mạnh kinh tế biển.

Ninh Bình cần hết sức quan tâm phát triển các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hoá xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường.

Đồng thời, tập trung sức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng…

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX nêu rõ, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm qua của tỉnh đạt 16,5% (mục tiêu 14,5%).

Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ. Đời sống nhân dân ổn định, từng bước được cải thiện về nhiều mặt. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2010 còn 6,15%.

Từ những thành tựu trong nhiệm kỳ vừa qua, Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XX đặt mục tiêu hoàn thành 17 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội cơ bản trong nhiệm kỳ tới.

Những chỉ tiêu chủ yếu bao gồm tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm 14%, thu nhập bình quân đầu người cuối nhiệm kỳ là 50 triệu đồng, đón 6 triệu lượt khách du lịch, trên 20% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới; tỉ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; chính quyền đoàn thể cơ sở vững mạnh  đạt 85%...

Duy Hiền