(Chinhphu.vn) - Để đảm bảo việc cấp điện cho kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có công điện khẩn yêu cầu các Tổng công ty điện lực cấp điện an toàn, ổn định, báo cáo phương án cấp điện về tập đoàn trước ngày 25/6/2012.

Theo đó 5 tổng công ty là: Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Tổng công ty Điện lực miền Nam, Tổng công ty Điện lực Hà Nội và  Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh phải chỉ đạo các Công ty điện lực phối hợp chặt chẽ với các hội đồng tuyển sinh các trường đại học, cao đẳng tại địa phương để nắm bắt danh sách các địa điểm thi, địa điểm làm việc của ban chỉ đạo, các hội đồng thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012, được tiến hành theo 3 đợt: Đợt 1 từ ngày 04-5/7/2012; Đợt 2 từ ngày 9-10/7/2012; Đợt 3 từ ngày 15 -16 /7/2012. 
 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị triển khai xây dựng phương án đảm bảo cung cấp điện cho các địa điểm nêu trên và tổ chức thực hiện, đồng thời thông báo cho các hội đồng tuyển sinh.

 Minh Huệ