(Chinhphu.vn) - Theo Chương trình thí điểm bồi dưỡng các ứng viên trúng tuyển của Dự án 600 Phó Chủ tịch xã do Bộ Nội vụ vừa đưa ra, trí thức trẻ sẽ được đào tạo các kỹ năng quản lý, phương pháp điều hành và một số kỹ năng mềm cần thiết đối với Phó Chủ tịch UBND xã ở các huyện nghèo.

Mục đích của Chương trình thí điểm bồi dưỡng là cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản cho các học viên đủ điều kiện đảm nhận chức danh Phó Chủ tịch UBND xã trước khi bố trí về xã công tác

Để các ứng viên trúng tuyển có thể nắm bắt được công việc của 1 Phó Chủ tịch UBND xã, các ứng viên sẽ được bồi dưỡng một số vấn đề chung về quản lý nhà nước; chức năng nhiệm vụ của UBND xã; chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, điều kiện và tiêu chuẩn cụ thể của chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực ở xã.

Ngoài ra, các ứng viên sẽ được trang bị 7 kỹ năng quản lý, phương pháp điều hành của Phó Chủ tịch UBND xã, gồm:

- Kỹ năng xây dựng, tổ chức triển khai chương trình công tác và điều hành các cuộc họp, hội nghị của UBND xã;

- Kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản hành chính;

- Kỹ năng lãnh đạo, thực hiện thu - chi và quyết toán tài chính, ngân sách xã;

- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở xã (lập chương trình - kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết và tổng kết);

- Văn hóa công sở, trách nhiệm và đạo đức công vụ;

- Kỹ năng giao tiếp hành chính;

- Kỹ năng tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đi liền với đó là một số kỹ năng mềm cần thiết đối với Phó Chủ tịch UBND xã ở các huyện nghèo như kỹ năng dân vận; kỹ năng thực hiện dân chủ ở xã; một số vấn đề cơ bản về văn hóa, phong tục tập quán của các dân tộc ở xã, huyện nghèo và các phương pháp ứng xử; một số kinh nghiệm khi xử lý tình huống, điều hành ở xã. Ngoài ra có một số kỹ năng xã hội khác như chăm sóc sức khỏe, bảo vệ bản thân; tổ chức và thực hiện các hoạt động xã hội tại cộng đồng dân cư.

Bộ Nội vụ cho biết, phương pháp giảng dạy được kết hợp giữa việc giảng lý thuyết với thực hiện các bài tập tình huống. Các học viên sẽ được chia thành nhóm thảo luận, đóng vai Phó Chủ tịch xã giải quyết tình huống cụ thể.

Giảng viên là những chuyên gia am hiểu về lý thuyết và có nhiều kinh nghiệm trong quản lý nhà nước và quản lý kinh tế-xã hội ở xã. Ngoài ra, kết hợp với việc mời các báo cáo viên là những người có nhiều kinh nghiệm và thực tiễn công tác tại xã (đã có thời gian làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã...); cán bộ quân đội, công an có kinh nghiệm công tác ở cơ sở.

Kết thúc mỗi chuyên đề đều có kiểm tra, đánh giá kết quả, học viên nào không đạt sẽ được tổ chức ôn tập và kiểm tra lại. Kết thúc khóa học học viên viết báo cáo thu hoạch và bảo vệ trước Hội đồng kiểm tra, đánh giá.

Thời gian của Chương trình bồi dưỡng là 3 tháng, trong đó phần bồi dưỡng lý thuyết là 2 tháng (khoảng 8 tuần), đi thực tế ở cơ sở là 1 tháng (khoảng 4 tuần).

Mai Linh