(Chinhphu.vn) -  Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định phê duyệt Đề án đào tạo thí điểm cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) xã, phường, thị trấn trình độ cao đẳng (CĐ), đại học (ĐH) ngành quân sự cơ sở.

Đào tạo thí điểm cán bộ quân sự ngành Quân sự  cơ sở - Ảnh minh họa
Mục đích của Đề án là tổ chức thí điểm trước một bước đào tạo cán bộ quân sự Ban CHQS cấp xã có trình độ CĐ, ĐH ngành quân sự cơ sở nhằm trang bị bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực, trình độ chuyên môn tương đương sỹ quan dự bị cấp phân đội; có kiến thức, kỹ năng để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã; góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Đào tạo theo 4 hình thức

Theo Đề án, ngành đào tạo Quân sự cơ sở được thực hiện với 4 hình thức: Đào tạo trình độ ĐH thời gian 48 tháng (từ tháng 9/2010 đến tháng 9/2014); đào tạo trình độ CĐ thời gian 36 tháng (từ tháng 9/2010 đến tháng 9/2013); đào tạo liên thông cán bộ có trình độ trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) lên CĐ với thời gian 18 tháng (từ tháng 9/2010 đến tháng 3/2012); đào tạo liên thông cán bộ có trình độ CĐ lên ĐH thời gian 18 (từ tháng 9/2012 đến tháng 3/2014).

Theo quy định, đối tượng đào tạo trình độ CĐ, ĐH từ đội ngũ cán bộ Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban CHQS cấp xã và nguồn cán bộ Ban CHQS cấp xã nhưng không quá 27 tuổi có trình độ văn hóa trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên, đủ tiêu chuẩn về chính trị, sức khỏe.

Còn đối với hình thức đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH, học viên tham dự phải không quá 30 tuổi; đã có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc tương đương cho nhu cầu học tập lên trình độ CĐ hoặc ĐH.

Đối với đào tạo liên thông từ TC lên CĐ hoặc từ CĐ lên ĐH, học viên phải có bằng tốt nghiệp TCCN ngành quân sự cơ sở hoặc CĐ ngành quân sự cơ sở đạt loại khá trở lên được xét tuyển ngay sau khi tốt nghiệp; đối với học viên có bằng tốt nghiệp trung bình thì phải có ít nhất 1 năm làm việc đúng chuyên môn tại Ban CHQS cấp xã.

Riêng đối với hình thức đào tạo liên thông từ trình độ TC lên trình độ ĐH, học viên có bằng tốt nghiệp TCCN phải có ít nhất 3 năm làm việc đúng với chuyên môn tại Ban CHQS cấp xã.

Trường Sỹ quan Lục quân 1 đào tạo ĐH từ cán bộ nguồn và đào tạo liên thông từ trình độ CĐ lên trình độ ĐH ngành QSCS. Trường Quân sự Quân khu 1 liên kết với Trường Sỹ quan Lục quân 1 đào tạo trình độ CĐ từ cán bộ nguồn. Trường Quân sự Quân khu 2 liên kết với Trường Sỹ quan Lục quân 1 đào tạo liên thông từ trình độ TC ngành QSCS lên trình độ CĐ ngành QSCS.

Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo đào tạo thí điểm ở Trung ương sẽ được thành lập để tổ chức điều hành Đề án này.

Quốc Hà

(Nguồn: Quyết định số 1388/QĐ-TTg)