(Chinhphu.vn)- Cách phổ biến nhất để khuyến khích ứng dụng CNTT của doanh nghiệp nhỏ và vừa là thông qua công tác  đào tạo, tổ chức hội thảo cho các đối tượng khác nhau, tập trung vào những lợi ích cụ thể.

Ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực cạnh tranh cho DNNVV

Đó là ý kiến của  Bà Christine Zhenwei Qiang, Chuyên gia cao cấp về CNTT của Ngân hàng Thế giới tại Hội thảo “Ứng dụng Công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” (DNN&V) trong khuôn khổ Dự án Phát triển CNTT-TT tại Việt Nam do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức, ngày 22/3.

Hạn chế của DNNVV

Ông Hoàng Văn Dũng – Phó Chủ tịch thường trực Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết: các DNN&V có những hạn chế nhất định về cách thức tổ chức quản lý và ứng dụng CNTT. Vì vậy, “Chúng ta cần phải nâng cao nhận thức của cộng đồng DNN&V về vai trò, tầm quan trọng của ứng dụng CNTT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, để đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển ứng dụng CNTT trong phát triển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế”, ông Dũng nói.

Bà Christine Zhenwei Qiang cho biết, CNTT có thể giúp DNN&V tạo ra cơ hội kinh doanh và tăng khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên doanh nghiệp nhỏ và vừa trong hầu hết các nước đang phát triển vẫn còn chậm chạp trong việc ứng dụng CNTT. Một số lý do đó là nhiều nước đang phát triển vẫn còn có cơ sở hạ tầng truyền thông chưa tốt, trang thiết bị lạc hậu và thiếu tính cạnh tranh. Bên cạnh đó, là sự hiểu biết hạn chế về CNTT của chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bà Christine Zhenwei Qiang đã nêu ra một số giải pháp thúc đẩy ứng dụng CNTT. Theo đó, cách phổ biến nhất cho các chính phủ để khuyến khích ứng dụng CNTT của DNN&V là thông qua đào tạo, tổ chức hội thảo cho các đối tượng khác nhau, tập trung vào những lợi ích cụ thể. 

Tăng cường ứng dụng CNTT

Hiện nay, một trong những vấn đề các DNN&V Việt Nam quan tâm là việc ứng dụng CNTT trong hoạt động đăng ký kinh doanh. Ông Bùi Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, hiện tại, Chính phủ đang thực hiện Chương trình cải cách đăng ký kinh doanh nhằm cải cách thủ tục gia nhập thị trường của doanh nghiệp; hợp nhất quy trình đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. Một trong những nội dung quan trọng của Chương trình là việc xây dựng Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (NBRS), bao gồm Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Việc ứng dụng hệ thống này đem lại rất nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp .

Những kết quả đạt được khi ứng dụng CNTT trong đăng ký kinh doanh đã góp phần cải thiện đáng kể môi trường đăng ký kinh doanh ở Việt Nam trong thời gian vừa qua.

Tiếp đó,  việc ứng dụng CNTT trong quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng thu hút được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp. Theo Ông Trần Kiêm Dũng - Trưởng phòng KHCN & HTQT - Cục CNTT  - Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện tại, nhiều địa phương còn chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, do vậy các dữ liệu đăng ký hầu hết ở dạng giấy, chưa được số hóa. Một số địa phương đã ứng dụng CNTT vào việc xây dựng hồ sơ địa chính, tuy nhiên mới ở mức độ thông tin đăng ký. Việc cập nhật biến động đất đai còn chưa được chú trọng đúng mức. Những địa phương đã quan tâm đến việc cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai vào cơ sở dữ liệu lại sử dụng những giải pháp công nghệ khác nhau cho từng địa bàn.

Để giải quyết những bất cập  đó, ông Dũng cho biết, với sự tài trợ của vốn ODA Thụy Điển, Cục CNTT – Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành xây dựng Hệ thống thông tin đất đai và môi trường ELIS. Hệ thống này cho phép lồng ghép được vấn đề quản lý đất đai và môi trường trong một hệ thống thống nhất; xây dựng và cung cấp một điểm truy cập duy nhất về thông tin đất dai và môi trường tại các tỉnh, thành phố.

Trong chiến lược phát triển CNTT quốc gia, ông Nguyễn Thành Phúc – Cục trưởng Cục Ứng dụng CNTT – Bộ Thông tin và Truyền thông đã chia sẻ kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước phục vụ nâng cao năng lực cạnh tranh cho DNN&V.

Đại diện một số công ty cung cấp giải pháp CNTT đã giới thiệu tại hội thảo những giải pháp cho doanh nghiệp như Sử dụng Chữ ký số trong giao dịch điện tử của FPT IS; Phần mềm quản lý công việc CTIN; Hệ điều hành tác nghiệp eDocman Plus…

Huy Thắng