(Chinhphu.vn) – Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, gia nhập hiệu quả chuỗi cung ứng toàn cầu là một giải pháp cứu cánh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và (DNNVV). Hội thảo “Hội nhập DNNVV Việt Nam với chuỗi cung ứng toàn cầu” góp phần làm rõ những thách thức, bước đi, giải pháp để các DNNVV có thể thực hiện được mục tiêu trên.

Ảnh minh họa

Hội thảo do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức ngày 20/7, tại Hà Nội.

Mặc dù có những đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế và tạo công ăn việc làm cho xã hội, nhưng theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, DNNVV hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn do khả năng tiếp cận thông tin hạn chế, quản lý tài chính kém, năng lực công nghệ thấp, kỹ năng quản lý kém… Từ đó dẫn đến các DNNVV có năng lực cạnh tranh thấp; khả năng tham gia phân công lao động quốc tế hạn chế; vị thế thấp trên các thị trường và trong quan hệ kinh doanh quốc tế…

Tuy nhiên, sự gia tăng không ngừng của các chuỗi cung ứng toàn cầu cùng sự phát triển của khu vực dịch vụ và nền kinh tế đã đem đến những thuận lợi cho doanh nghiệp. Lợi thế từ yếu tố nội tại của khu vực DNNVV được chỉ ra là tính năng động và chuyên về cung cấp dịch vụ; lực lượng lao động trẻ, có trình độ cao; sự hiện diện của các doanh nhân trẻ có kỹ năng lãnh đạo. Quy mô nhỏ, gọn cũng giúp doanh nghiệp thích ứng linh hoạt hơn với sự thay đổi của thị trường.

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng để nâng cao khả năng tham gia chuỗi giá trị của DNNVV thì cần nâng cấp các yếu tố tạo nên năng lực cạnh tranh của DNNVV như: chất lượng sản phẩm và dịch vụ, xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm tốt, phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng các chuẩn mực quốc tế trong quản lý tài chính và quản trị doanh nghiệp…

Để DNNVV có điều kiện tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần phải thu hút tư nhân trong và ngoài nước đầu tư vào các ngành, sản phẩm quan trọng có hệ số lan tỏa và độ nhạy cảm lớn, có năng suất và năng lực cạnh tranh cao. Phát triển các mạng và chuỗi giá trị sản xuất có lợi thế, phù hợp với các vùng, tăng nhanh giá trị nội địa, giá trị gia tăng, từng bước tham gia sâu vào mạng sản xuất và phân phối toàn cầu.

Bên cạnh đó cần có chính sách phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở, logistics hiệu quả bao gồm cả phần cung ứng cũng như phần mềm là các chính sách đi kèm hỗ trợ; có chương trình khuyến khích về tài chính như tài trợ DNNVV để phát triển năng lực bản thân trong lĩnh vực marketing, chăm sóc khách hàng; thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực có tiềm năng gia nhập các chuỗi cung ứng quốc tế; tăng cường thực hiện các chính sách phát huy tính minh bạch, đặc biệt liên quan đến thủ tục xuất nhập khẩu... 

Để hỗ trợ DNNVV từng bước tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là về vấn đề tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Thủ tướng Chính phủ Đề án thành lập Quỹ Phát triển DNNVV  có vốn điều lệ khoảng 2.000 tỷ đồng với mục tiêu của dự án là tài trợ và cho vay ưu đãi các dự án, danh mục sản xuất kinh doanh thuộc danh mục ưu tiên của Quỹ...

Văn Chính