Đó là quan điểm của bạn Trần Lê Anh Tuấn ở thành phố Cần Thơ (tranleanhtuan85@gmail.com) góp ý dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực internet.

Cụ thể, bạn Tuấn đề nghị dự thảo cần bổ sung chế tài đối với trường hợp các đại lý đăng ký là điểm truy nhập internet nhưng khi hoạt động thì lại cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng. Vì thực tế hiện nay hầu hết các đại lý internet cung cấp cả dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng và dịch vụ truy cập internet. Tuy nhiên trong dự thảo lại chưa có quy định cụ thể về vấn đề này.

Đồng thời, bạn Tuấn cho rằng mức xử phạt quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 7 (phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi điểm truy nhập Internet công cộng hoạt động từ 0 giờ đến 8 giờ) và quy định điểm m, khoản 3, Điều 23 (phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng hoạt động ngoài khoảng thời gian từ 08.00 đến 22.00 giờ hàng ngày) là cao, nên điều chỉnh cho phù hợp.

Bên cạnh đó, bạn Tuấn đề nghị, dự thảo nên quy định thời gian cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng là từ 07 giờ đến 22 giờ; còn thời gian cung cấp dịch vụ truy nhập internet quy định nên là từ 06 giờ đến 23 giờ như quy định tại Thông tư liên tịch 60 trước đây.

Ngoài ra, bạn Tuấn cho rằng quy định phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi “để người sử dụng truy cập, xem, tải các thông tin, hình ảnh, phim có nội dung đồi trụy, cờ bạc, bói toán, mê tín dị đoan” (điểm đ, khoản 3, Điều 7) là chưa rõ. Thiết nghĩ, dự thảo cần quy định cụ thể theo hướng không xử phạt đối với trường hợp trong quá trình sử dụng khách hàng lỡ truy nhập vào web đen và chủ động thoát ra ngay; hoặc khách hàng truy cập vào web đen nhưng bị chủ đại lý nhắc nhở thì thoát ra. Chỉ nên quy định xử phạt đối với những chủ đại lý để khách hàng tự do truy cập web đen.

Mời bạn đọc tiếp tục góp ý dự thảo tại đây.