(Chinhphu.vn) – Đó là nội dung được nêu trong dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo đang được công bố lấy ý kiến nhân dân.

Các cơ quan chuyên môn được tổ chức để phù hợp với từng loại hình đơn vị hành chính cấp huyện - Ảnh minh họa

Bộ Nội vụ cho biết, về cơ bản việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theo quy định tại Nghị định số 14/2008/NĐ-CP và Nghị định 12/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2008/NĐ-CP đã đảm bảo các cơ quan chuyên môn cấp huyện được sắp xếp thu gọn đầu mối, đảm bảo tinh gọn, hợp lý, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực theo nguyên tắc không nhất thiết ở cấp tỉnh có Sở nào thì cấp huyện có tổ chức đó tương ứng.

Tổ chức các cơ quan chuyên môn được sắp xếp theo Nghị định số 14/2008/NĐ-CP và 12/2010/NĐ-CP đã giảm đầu mối từ 12 đến 15 còn 12 đến 13 cơ quan.

Tuy nhiên, về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện cần phải được tổ chức cho phù hợp hơn với loại hình đơn vị hành chính ở các huyện.

Bởi theo quy định hiện hành, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện hiện nay được giao quản lý bao quát đầy đủ các ngành, lĩnh vực: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ.

Như vậy, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quá nhiều lĩnh vực (tương ứng với 4 sở, 4 bộ là Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Giao thông vận tải), dẫn đến tình trạng quá tải trong việc thực thi nhiệm vụ và khó hoàn thành công việc để đáp ứng yều cầu quản lý nhà nước ở địa phương đối với các lĩnh vực được phân công, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông và xây dựng.

Do vậy, trong dự thảo đang xây dựng, Bộ Nội vụ đã đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thành 2 phòng là Phòng Giao thông và Xây dựng; Phòng Công Thương, Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, Phòng Giao thông và Xây dựng có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: giao thông; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị gồm cấp, thoát nước vệ sinh môi trường đô thị, công viên, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, bến, bãi đỗ xe đô thị.

Phòng Công Thương, Khoa học và Công nghệ tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; khoa học và công nghệ.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý.

Trần Mạnh

Tin liên quan:

Đề xuất thành lập mới 4 Sở, Ban theo đặc thù riêng của địa phương