(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Đình Khi, công tác tại Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng mới quy định tại Nghị định số 108/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Nghị định số 108/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động, có hiệu lực từ ngày 1/1/2011.

Tuy nhiên, theo phản ánh của ông Khi, Bộ Xây dựng chưa có hướng dẫn thực hiện nên công trình xây dựng chưa thể tính theo mức tiền lương mới mặc dù các khoản bảo hiểm đã phải nộp theo mức lương mới.

Vấn đề ông Khi quan tâm, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Đối với việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng (mới) quy định tại Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ áp dụng theo vùng (nơi xây dựng công trình). Vì vậy, căn cứ danh mục địa bàn quy định tại các Phụ lục ban hành kèm Nghị định trên, các Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh để hướng dẫn việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu từ ngày 1/1/2011.

Phương pháp điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu từ ngày 1/1/2011 có thể tham khảo nội dung Văn bản số 920/BXD-KTXD ngày 25/5/2010 của Bộ Xây dựng.

Việc điều chỉnh chi phí nhân công theo mức lương tối thiểu vùng (mới) trong dự toán xây dựng công trình bằng cách nhân với hệ số K. Trong đó, K là hệ số điều chỉnh, xác định bằng cách lấy mức lương tối thiểu (mới) chia cho mức lương tối thiểu (cũ) đã tính trong đơn giá.

Ngoài ra, với vấn đề ông Khi thắc mắc, Bộ Xây dựng cũng khẳng định, đối với hợp đồng trọn gói, không được điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công theo Nghị định 108/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Xây dựng đã có văn bản hướng dẫn công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc