(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Gia Phương (phuonggia57@...) làm công tác giảng dạy cho đến khi nghỉ hưu được 35 năm 9 tháng. Đến năm 1993 ông Phương đã có thời gian 12 năm giảng dạy. Từ tháng 9/1995 ông Phương chuyển vào Quân đội, liên tục làm công tác giảng dạy cho đến khi nghỉ hưu.

Khi nghỉ hưu ông Phương chỉ được tính 18% phụ cấp thâm niên quân đội mà không được tính phụ cấp thâm niên nhà giáo. Ông Phương hỏi, lương hưu của ông có được tính phụ cấp thâm niên nhà giáo không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Tại khoản 1, Điều 94 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) quy định: Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 34, Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, CAND, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, CAND, thì người lao động quy định tại các khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Nghị định này, trong đó có sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Quân đội nhân dân, thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, mà bắt đầu tham gia BHXH trước ngày 1/1/1995 và có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng (bao gồm tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, nếu có) của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Ngày 4/7/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2011/NĐ-CP quy định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2011. Chế độ phụ cấp thâm niên quy định tại Nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 1/5/2011.

Ngày 4/4/2012, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Văn bản số 1177/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo liên quan đến thời điểm đóng, việc truy nộp và chi trả các chế độ BHXH.

Tại Mục 1 Văn bản này quy định như sau:

- Mức tiền phụ cấp thâm niên nghề của nhà giáo, người làm nhiệm vụ giảng dạy dùng để làm căn cứ đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kể từ ngày 1/5/2011 trở đi.

- Tiền lương đóng BHXH bao gồm cả phụ cấp thâm niên nhà giáo của các tháng đã được ghi trong sổ BHXH (bao gồm cả trường hợp truy thu đã ghi điều chỉnh mức đóng trong sổ BHXH) làm căn cứ tính hưởng các chế độ BHXH theo quy định đối với người hưởng chế độ BHXH kể từ ngày 1/5/2011 trở đi.

- Trường hợp nhà giáo, người làm nhiệm vụ giảng dạy đã nghỉ hưu hoặc hưởng các chế độ BHXH trước ngày 1/5/2011 do không thuộc đối tượng áp dụng tính hưởng thâm niên nhà giáo nên lương hưu, trợ cấp BHXH không có khoản phụ cấp thâm niên nhà giáo. Đối với nhà giáo, người làm nhiệm vụ giảng dạy hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ ngày 1/5/2011 trở đi mà tiền lương tháng đóng BHXH làm căn cứ tính hưởng chế độ BHXH là toàn bộ tiền lương các tháng trước ngày 1/5/2011 thì khi tính hưởng chế độ BHXH không có khoản phụ cấp thâm niên Nhà giáo.

Trường hợp truy nộp BHXH và điều chỉnh lương hưu

Tại điểm 2.1 Mục 2 Văn bản 1177/BHXH-CSXH hướng dẫn việc truy nộp BHXH và điều chỉnh lương hưu đối với trường hợp nhà giáo, người làm nhiệm vụ giảng dạy đang trực tiếp giảng dạy sau ngày 1/5/2011, thuộc đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên Nhà giáo, sau đó mới nghỉ việc hưởng lương hưu như sau:

Đối với trường hợp người lao động đã nghỉ việc hưởng lương hưu thì BHXH tỉnh, thành phố nơi người lao động đã nhận lương hưu có trách nhiệm thông báo để người lao động nộp sổ BHXH cho người sử dụng lao động nơi người lao động có thời gian làm việc trước khi nghỉ hưởng chế độ; người sử dụng lao động thực hiện việc truy nộp BHXH, BHYT, BHTN, điều chỉnh mức đóng vào sổ BHXH với cơ quan BHXH; trả sổ BHXH đã điều chỉnh mức đóng cho người lao động để xuất trình cho cơ quan BHXH nơi đang hưởng lương hưu làm căn cứ điều chỉnh lương hưu.

Trường hợp thuộc đối tượng trong diện được áp dụng tính thâm niên nghề đã giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ ngày 1/5/2011 đến nay nhưng chưa được tính thâm niên nghề trong mức hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH thì: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân – Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ rà soát hồ sơ đang quản lý để xác định đối tượng được tính lại mức hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH làm căn cứ chỉ đạo thực hiện. Khi nhận được sổ BHXH đã ghi điều chỉnh lại mức đóng gồm cả phụ cấp thâm niên nghề do người lao động xuất trình thì thực hiện điều chỉnh; thực hiện chi trả phần chênh lệch lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng và thực hiện chế độ thống kê - kế toán theo quy định.

Thông tin trường hợp ông Nguyễn Gia Phương cung cấp còn chưa rõ về thời điểm ông nghỉ hưu, về quá trình công tác, tham gia đóng BHXH bắt buộc, thời gian trực tiếp giảng dạy ở nhà trường trong và ngoài quân đội. Vì vậy, đề nghị ông đối chiếu các quy định nêu trên để biết mình có thuộc đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo trước khi nghỉ hưu không và có thuộc diện truy nộp BHXH đối với khoản tiền phụ cấp thâm niên nhà giáo, để được điều chỉnh lại mức hưởng lương hưu hay không.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Từ khóa: phụ cấp thâm niên nhà giáo , Nghị định 54/2011/NĐ-CP