(Chinhphu.vn) – Bà Hà Thị Thanh Hương (tỉnh Cà Mau) hỏi: Bệnh nhân bị bệnh mãn tính đang chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần TP. Hồ Chí Minh nhưng hộ khẩu thường trú tại tỉnh Cà Mau thì có được mua thẻ bảo hiểm y tế tại TP. Hồ Chí Minh không, nếu được thì cần những thủ tục gì?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 10/2009/TT-BYT ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, điều kiện để được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại địa phương khác nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) là người có thẻ bảo hiểm y tế phải làm việc lưu động hoặc tạm trú tại địa phương đó.

Trường hợp của bà Hương, nếu không đủ điều kiện để đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại TP. Hồ Chí Minh, khi khám chữa bệnh tại tuyến trên, cần phải thực hiện các thủ tục chuyển viện theo quy định tại Điều 8, 9 Thông tư số 10/2009/TT-BYT ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế.

Người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế được chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh tùy theo mức độ bệnh tật, phù hợp với phạm vi chuyên môn và phân tuyến kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trường hợp các dịch vụ kỹ thuật mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được phê duyệt nhưng vì lý do khách quan không thể thực hiện được thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó được phép chuyển người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế khác có khả năng thực hiện kỹ thuật đó để điều trị...

(Trích Điều 8 Thông tư số 10/2009/TT-BYT)

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bảo hiểm xã hội Việt Nam  đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin, bài liên quan:

>> Hướng dẫn thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh