(Chinhphu.vn) - Bà Lê Thị Hương (huong_baogia@...) hỏi: Nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi chưa đủ 20 năm đóng BHXH. Khi nghỉ việc được hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần có được hưởng Bảo hiểm thất nghiệp không?

Về vấn đề trên, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cơ quan của Liên hợp Quốc liên quan đến các vấn đề lao động đã đưa ra bốn tiêu chí cơ bản để xác định người thất nghiệp đó là: Người trong độ tuổi lao động; có khả năng lao động; đang không có việc làm và đang đi tìm việc làm.

Ở Việt Nam, các nhà khoa học đã đưa ra một số khái niệm về thất nghiệp như: Thất nghiệp là hiện tượng mà người có sức lao động, có nghề, muốn đi làm việc, không có việc làm và đã đăng ký ở cơ quan có thẩm quyền; hoặc: Thất nghiệp là tình trạng trong đó người có sức lao động trong độ tuổi lao động không có việc làm và đang cần tìm một việc làm có trả công…

Tại khoản 4 điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), người thất nghiệp được định nghĩa là người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp mà bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng chưa tìm được việc làm.

Từ những tiêu chí, khái niệm, định nghĩa về người thất nghiệp nêu trên, có thể thấy điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp phải là người trong độ tuổi lao động, có nghề nghiệp, muốn làm việc, nhưng không có việc làm trong thời gian đăng ký tìm việc làm.

Trường hợp bà Lê Thị Hương hỏi: Nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60 tuổi nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH,  không đủ điều kiện hưởng lương hưu, thì khi nghỉ việc được hưởng trợ cấp BHXH một lần theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 55 và Điều 56 Luật BHXH. Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH.

Các quy định và hướng dẫn về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Điều 81 Luật BHXH;  Điều 15 Nghị định 127/2008/NĐ-CP và Điều 2 Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH không thấy đề cập đến đối tượng nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60 tuổi, chưa đủ 20 năm đóng BHXH nghỉ việc hưởng trợ cấp BHXH một lần thì có được hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không. 

Theo luật sư, trường hợp người đã hết tuổi lao động, không còn khả năng lao động, đã được nghỉ việc hưởng trợ cấp BHXH một lần, thì không phải là người thất nghiệp và không được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Từ khóa: bảo hiểm thất nghiệp , Nghị định 127/2008/NĐ-CP