(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Phương Thảo (tỉnh Hà Nam) là giáo viên trường THCS, ngày 5/9/2004 bà được ký hợp đồng đầu tiên, sau 1 năm trợ giảng đạt kết quả tốt bà được xếp ngạch lương và ký hợp đồng làm việc mới (từ ngày 5/9/2005). Bà Thảo muốn biết, trường hợp của bà có được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo không?

Câu hỏi của bà Thảo được Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Ngày 4/7/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đang hưởng lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Tại Điều 2 Nghị định nêu trên quy định điều kiện, thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên cho nhà giáo như sau:

- Nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên.

- Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên là thời gian giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục. Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành nghề khác được cộng dồn với thời gian giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục để tính hưởng phụ cấp thâm niên.

- Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên là: Thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu; Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên; Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Đủ 5 năm giảng dạy hưởng mức phụ cấp bằng 5%

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định này thì nhà giáo đủ 5 năm (60 tháng) giảng dạy, giáo dục được tính hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng 5% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ các năm sau trở đi, phụ cấp thâm niên mỗi năm được tính thêm 1%.

Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Nghị định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2011. Chế độ phụ cấp thâm niên quy định tại Nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 1/5/2011.

Căn cứ theo quy định nêu trên, trường hợp bà Nguyễn Phương Thảo, nếu sau khi ký hợp đồng thứ hai mà bà không nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên; không nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; không bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử, thì thời gian giảng dạy để tính hưởng phụ cấp thâm niên của bà bắt đầu từ ngày 5/9/2005. Đến thời điểm này bà đã có thâm niên giảng dạy 6 năm, mức phụ cấp thâm niên của bà được hưởng là 6%.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.