(Chinhphu.vn) - Hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có các quyết định đình chỉ tuyển sinh một số ngành đào tạo đối với 6 trường đại học, cao đẳng năm 2012.

Ảnh minh họa

Theo đó, Trường Cao đẳng Bách nghệ Tây Hà bị đình chỉ tuyển sinh năm 2012 đối với ngành Khai thác vận tải vì lý do 3 năm liền, Trường không tuyển sinh được ngành này.

Ngoài ra, dừng tuyển sinh năm 2012 đối với Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội do chưa có đất để xây dựng cơ sở vật chất riêng (100% cơ sở vật chất của nhà trường thuê ngắn hạn) và tỉ lệ sinh viên trên giảng viên quá cao.

Đình chỉ tuyển sinh năm 2012 đối với ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng của Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghiệp Quảng Ngãi vì chưa có giảng viên có trình độ thạc sĩ đúng ngành theo quy định và tỷ lệ sinh viên trên giảng viên quá cao.

Đình chỉ tuyển sinh năm 2012 đối với ngành Tài chính - Ngân hàng của Trường Đại học Phú Xuân vì chưa có giảng viên có trình độ tiến sĩ đúng ngành theo quy định và tỉ lệ sinh viên trên giảng viên quá cao; 

Đình chỉ tuyển sinh năm 2012 đối với ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Thành Tây, lý do là thiếu giảng viên có trình độ thạc sĩ đúng ngành đào tạo so với quy định; tỷ lệ sinh viên trên giảng viên quá cao.

Đình chỉ tuyển sinh năm 2012 đối với ngành Kiến trúc của Trường Đại học Yersin Đà Lạt vì chưa có giảng viên có trình độ tiến sĩ và thạc sĩ đúng ngành theo quy định và tỷ lệ sinh viên trên giảng viên quá cao.

Sau thời hạn đình chỉ tuyển sinh, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ tuyển sinh được khắc phục thì cấp có thẩm quyền sẽ xem xét cho phép 5 trường trên (trừ Trường Cao đẳng Bách nghệ Tây Hà) được tuyển sinh trở lại.

Thùy Trang

Từ khóa: Giáo dục , đình chỉ , tuyển sinh