(Chinhphu.vn) – Bố đẻ ông Lê Tự Phong (tỉnh Thừa Thiên Huế) là liệt sĩ, mẹ đẻ ông đã chết năm 2000. Hiện ông Phong là thân nhân duy nhất của liệt sĩ. Vậy, ông Phong có được hưởng chế độ ưu đãi dành cho con liệt sĩ không?

Về vấn đề trên, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế trả lời như sau:

Tại khoản 1, Điều 6, Mục 3, Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định:

Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng liệt sĩ; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ; con liệt sĩ từ mười tám tuổi trở xuống hoặc trên mười tám tuổi nếu còn tiếp tục đi học; con liệt sĩ bị bệnh, tật nặng từ nhỏ, khi hết thời hạn hưởng trợ cấp tiền tuất vẫn bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng.

Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ đang sống cô đơn không nơi nương tựa; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên; con liệt sĩ mồ côi từ 18 tuổi trở xuống hoặc trên 18 tuổi nếu còn tiếp tục đi học; con liệt sĩ mồ côi bị bệnh, tật nặng từ nhỏ, khi hết thời hạn hưởng trợ cấp nuôi dưỡng vẫn bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì được hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng.

Theo quy định trên, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định, ông Phong không được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế  đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Từ khóa: Thân nhân liệt sĩ , con liệt sĩ , trợ cấp tuất