(Chinhphu.vn) - Ông Đức Hưng (duchung1606@...) là Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự của một xã. Hiện xã này có biên chế 2 Chỉ huy phó và ông Hưng đã có quyết định biên chế trước, vậy ngoài chế độ phụ cấp 1,0 mức lương cơ bản và phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị là 0,22 thì ông có được hưởng phụ cấp đặc thù quốc phòng nữa không?

Về vấn đề trên, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng, Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Ngày 1/6/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 58/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Dân quân Tự vệ. Tại Điều 40 của Nghị định này quy định chế độ phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự như sau:

- Đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự là Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và Trung đội trưởng dân quân cơ động (trừ Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đã được bố trí theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP).

- Mức hưởng phụ cấp bằng 50% mức phụ cấp hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ, thâm niên (nếu có), tính từ tháng có quyết định bổ nhiệm đến khi thôi giữ chức.

Theo quy định này thì đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự là Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đang hưởng chế độ phụ cấp cán bộ không chuyên trách. Trường hợp Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã là cán bộ chuyên trách được UBND cấp tỉnh bố trí trong số lượng được tăng thêm theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP thì không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự.

Tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 2/8/2010 của Liên Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Điều 40 Nghị định số 58/2010/NĐ-CP như sau:

Thời gian hưởng phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự tính từ tháng có quyết định bổ nhiệm đến khi thôi giữ chức vụ Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã. Trường hợp giữ chức vụ từ 15 ngày trở lên trong tháng thì được hưởng phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự của cả tháng; giữ chức vụ dưới 15 ngày trong tháng thì được hưởng 50% phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự của tháng đó. Mức phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự của Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã được tính bằng 50% tổng phụ cấp hiện hưởng, bao gồm: Phụ cấp hằng tháng; phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị; phụ cấp thâm niên (nếu có).

Trường hợp ông Đức Hưng giữ chức vụ Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, đang hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã với hệ số 1,0 mức lương tối thiểu chung. Ông được hưởng phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị  hệ số 0,22. Nếu ông Hưng có thời gian công tác liên tục 5 năm (đủ 60 tháng) tính từ khi có quyết định bổ nhiệm chức vụ thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% phụ cấp hàng tháng hiện hưởng; từ năm thứ sáu trở đi mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1% cho đến khi thôi giữ chức vụ đó. Theo các quy định nêu trên, ông Hưng thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp đặc thù quốc phòng quân sự. 

Nếu xã ông Hưng được biên chế 2 Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự xã theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 14 Thông tư 85/2010/TT-BQP ngày 01/7/2010 của Bộ Quốc phòng và cả 2 người Chỉ huy phó đều là cán bộ không chuyên trách đang hưởng phụ cấp hàng tháng, thì cả 2 người này đều thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp đặc thù quốc phòng. Trường hợp 1 người Chỉ huy phó là cán bộ chuyên trách được UBND cấp tỉnh bố trí trong số lượng được tăng thêm theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP  thì người này không được hưởng phụ cấp đặc thù quốc phòng.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.