(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Thành Duân (duant24@...) hỏi: Ông làm nghề tự do tại nhà có được tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện không, nếu được thì gồm những thủ tục gì và hình thức đóng như thế nào?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của ông Duân như sau:

Theo quy định tại Điều 2, Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) về BHXH tự nguyện, người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam trong độ tuổi lao động, không thuộc diện áp dụng của pháp luật về BHXH bắt buộc, bao gồm: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng; cán bộ không chuyên trách cấp xã; người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, kể cả xã viên không hưởng tiền lương, tiền công trong các hợp tác xã, liên hợp hợp tác xã; người lao động tự tạo việc làm; người lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó chưa tham gia BHXH bắt buộc hoặc đã nhận chế độ BHXH một lần.

Thủ tục đăng ký tham gia BHXH tự nguyện

Người tự nguyện tham gia BHXH liên hệ trực tiếp với BHXH quận, huyện nơi cư trú để được hướng dẫn làm tờ khai đăng ký tham gia BHXH tự nguyện.

Người tham gia BHXH tự nguyện lập 2 bản Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện theo mẫu và 1 bản sao Giấy khai sinh, gửi BHXH cấp huyện.

Trường hợp đã tham gia BHXH và đã được cấp sổ BHXH thì nộp thêm sổ BHXH và Bản ghi quá trình đóng BHXH do cơ quan BHXH cấp trước khi di chuyển hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH.

Sau thời hạn 20 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, người tham gia tiếp nhận sổ BHXH đã  được cấp và Tờ khai tham gia BHXH để lưu giữ. Khi nhận sổ BHXH ký vào nơi quy định trên trang 2 của sổ BHXH. Trường hợp tàn tật hoặc không biết chữ thì điểm chỉ, thân nhân người tham gia BHXH tự nguyện ghi thay họ và tên.

Mức đóng BHXH tự nguyện

Mức đóng BHXH tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập tháng đóng BHXH nhưng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung và cao nhất bằng 20 tháng lương tối thiểu chung.

Người tham gia tự lựa chọn mức đóng, tùy theo mức thu nhập của mình. Năm 2010 - 2011 mức đóng thấp nhất bằng 18% lương tối thiểu chung và cao nhất bằng 20 lần mức thấp nhất. Từ năm 2012 mức đóng thấp nhất bằng 20% và năm 2014 trở đi đóng thấp nhất bằng 22% lương tối thiểu chung.

Từ 1/5/2011, mức lương tối thiểu chung là 830.000 đồng. Mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất 149.400 đồng/tháng. Mức đóng BHXH tự nguyện cao nhất: 2.984.400đ/tháng.

Phương thức đóng BHXH tự nguyện

Người tham gia BHXH tự nguyện được lựa chọn phương thức đóng phù hợp với điều kiện: đóng hàng tháng, hoặc hàng quý, hoặc 6 tháng một lần.

Thời điểm phải đóng: Đóng hàng tháng thì nộp tiền trong 15 ngày đầu của tháng; Đóng hàng quý thì nộp tiền trong 45 ngày đầu quý; Đóng 6 tháng một lần thì nộp tiền trong 3 tháng đầu.

Người tham gia BHXH tự nguyện đóng tiền mặt trực tiếp cho cơ quan BHXH huyện nơi đăng ký đóng BHXH theo thời gian và địa điểm quy định cụ thể của cơ quan BHXH.

Trường hợp  ông Nguyễn Thành Duân, nếu đang trong độ tuổi lao động, tự tạo việc làm tại nhà, được tham gia BHXH tự nguyện.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư  Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.