(Chinhphu.vn) – Bà Thu Hà (bibo0806@...) là Kế toán trưởng Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, được Chủ tịch Công ty ra quyết định bổ nhiệm. Bà Hà muốn được biết bà có thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp không? 

Về vấn đề này, ông Nguyễn Đại Đồng, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung thì đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp là công dân Việt Nam giao kết các loại hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc từ đủ 12 tháng đến 36 tháng hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc không xác định thời hạn với người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP nêu trên.

Do vậy, Kế toán trưởng của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu nếu thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc với người sử dụng lao động theo quy định nêu trên thì thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

 Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)  đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

- Bộ LĐTBXH hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp

- Quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp

Thời hạn đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp

 - Thời hạn giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp không được tính hưởng trợ cấp thôi việc

Từ khóa: 127/2008/NĐ-CP , Luật Bảo hiểm xã hội , bảo hiểm thất nghiệp