(Chinhphu.vn) – Ông Ngô Hoàng Vũ hiện đang giảng dạy tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, đã có thời gian tham gia quân đội, nay muốn được biết có thuộc đối tượng được giải quyết chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ không?

Ông Vũ nhập ngũ tháng 1/1987 tại Quân khu V, tỉnh Bình Định. Tháng 6/1987 ông Vũ sang Campuchia học lớp A trưởng và tham gia chiến đấu. Tháng 10/1989 ông Vũ về nước và đóng quân tại tỉnh Gia Lai, đến tháng 3/1990 xuất ngũ về địa phương. Năm 1994, ông Vũ học tập tại trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Phú Yên, đến tháng 10/1995 tốt nghiệp và công tác giảng dạy tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Về vấn đề trên, Cục Chính sách – Tổng cục Chính trị trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc thì đối tượng đang hưởng chế độ hưu trí hoặc đang công tác hưởng lương từ ngân sách nhà nước có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đang hưởng chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh hàng tháng không thuộc đối tượng áp dụng thực hiện chế độ tại Quyết định này.

Căn cứ quy định nêu trên, theo nội dung ông Vũ phản ánh, hiện nay ông Vũ đang giảng dạy tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên và có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, do vậy, ông Vũ không thuộc đối tượng được xem xét, giải quyết chế độ, chính sách tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Cục Chính sách – Tổng cục Chính trị đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Từ khóa: Quyết định 62/2011/QĐ-TTg