(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Thành, (thiennd@...), ông Thành và một số người lao động tại các Công ty xây  dựng đã nghỉ hưu, nhưng do đơn vị chưa đóng đủ bảo hiểm xã hội (BHXH) nên chưa được lĩnh lương hưu. Vậy, những người lao động này cần làm thế nào để được hưởng lương hưu?

Về vấn đề này, ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật BHXH thì  người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHXH theo quy định và hàng tháng trích từ tiền lương, tiền công của người lao động tiền đóng BHXH thuộc trách nhiệm đóng góp của người lao động để đóng cùng một lúc vào quỹ BHXH; lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ, đóng và hưởng BHXH.

Tuy nhiên, trong thực tế còn có một số đơn vị sử dụng lao động do nhiều nguyên nhân nên hàng tháng chưa thực hiện đóng đủ BHXH cho người lao động, ảnh hưởng đến quyền hưởng BHXH của người lao động được đảm bảo đầy đủ, kịp thời.

Để từng bước khắc phục những vướng mắc về đóng BHXH, nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động trong trường hợp người sử dụng lao động còn nợ BHXH, BHXH Việt Nam có Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 quy định về nội dung ghi trong sổ BHXH để làm căn cứ giải quyết chế độ, chuyển nơi làm việc, bảo lưu thời gian đóng BHXH đối với trường hợp đơn vị còn nợ tiền đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp của kỳ trước (theo thời hạn và phương thức đóng) thì ghi, xác nhận đến thời điểm người lao động ngừng việc.

Trường hợp số tiền đơn vị nợ lớn hơn số tiền phải đóng của một kỳ đóng thì đơn vị phải có văn bản cam kết gửi cơ quan BHXH, ghi rõ thời hạn đóng đủ số tiền còn nợ và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Giám đốc BHXH tỉnh căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để giải quyết.

Với quy định trên, để đảm bảo quyền lợi nghỉ hưu của mình, đề nghị ông Nguyễn Văn Thành liên hệ trực tiếp với đơn vị sử dụng lao động nơi ông đang làm việc để được xem xét, giải quyết

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn BHXH Việt Nam đã có thông tin trả lời công dân.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Từ khóa: Luật Bảo hiểm xã hội