(Chinhphu.vn) - Bà Hoàng Thị Hồng Thảo (trangbuon_thangtam_18@...) làm việc cho 1 Hợp tác xã vận tải và bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 10/2012. Hiện nay bà Thảo đang mang thai, dự kiến sinh vào ngày 17/5/2013. Vậy trường hợp bà Thảo khi sinh con có được hưởng chế độ thai sản không?

Luật sư  Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội giải đáp trường hợp của bà Thảo như sau:

Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 1, Điều 14 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP được hướng dẫn tại điểm 1, Mục II Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/1/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo đó, lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Cụ thể, trường hợp bà Hoàng Thị HồngThảo đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ tháng 10/2012, dự kiến sinh con ngày 17/5/2013, căn cứ vào hướng dẫn tại điểm 1 Mục II Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH nêu trên, nếu bà Thảo sinh con đúng dự kiến vào ngày 17/5/2013 hoặc sinh con trong khoảng thời gian từ ngày 15/5/2013 đến ngày 31/5/2013, thì thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 6/2012 đến tháng 5/2013. Trong thời gian 12 tháng này  bà Thảo đã đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 10/2012 và tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi sinh từ đủ 6 tháng trở lên thì bà được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Tin liên quan:

Trường hợp nào đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản

Chế độ thai sản với giáo viên

Tính thời gian đóng BHXH để hưởng chế độ thai sản

Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con

Chế độ bảo hiểm xã hội trong thời gian nghỉ thai sản

Nghỉ việc có được hưởng chế độ thai sản?

Quy định về hợp đồng lao động và chế độ thai sản

Chế độ bảo hiểm xã hội trong thời gian nghỉ thai sản

Trường hợp nghỉ thai sản 6 tháng

Từ khóa: chế độ thai sản