(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Tiến Quân, (Quannt82@...) có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp đến tháng 7/2011 là 3 năm, tháng 8/2011 ông nghỉ việc nhưng không làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp. Đầu năm 2012 ông làm việc tại công ty tư nhân nhưng không đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Nay, ông Quân nghỉ việc, ông muốn được biết có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không, nếu được thì cần làm những thủ tục gì?

Về vấn đề trên, ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp quy định điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo Điều 81 Luật Bảo hiểm xã hội thì điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp phải đóng đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Trường hợp của ông Nguyễn Tiến Quân có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tính đến tháng 7/2011 là 3 năm; tháng 8/2011 Ông nghỉ việc nhưng không làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp; đầu năm 2012, ông Quân đi làm cho công ty tư nhân nhưng không đóng bảo hiểm thất nghiệp và nay ông nghỉ việc tại công ty này.

Với quy định nêu trên, nếu tính đến hết tháng 12/2012 thì trong vòng 24 tháng trước khi thôi việc tại công ty tư nhân (tính từ tháng 1/2011 đến hết tháng 12/2012), thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của ông mới có 7 tháng (tính từ tháng 1/2011 đến hết tháng 7/2011) nên chưa đủ 12 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp để đủ điều kiện giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. 

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin liên quan:

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Trường hợp không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Từ khóa: Bảo hiểm xã hội , bảo hiểm thất nghiệp