(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương thành lập và bổ sung Khu Kinh tế (KKT) Ninh Cơ tỉnh Nam Định vào Quy hoạch tổng thể phát triển các KKT ven biển Việt Nam đến năm 2020.

Khu kinh tế Ninh Cơ thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hoá ra cảng Hải Phòng; góp phần cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phù hợp tiêu chí phát triển vùng và quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông - Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo tiếp tục khảo sát nghiên cứu hoàn thiện Đề án thành lập KKT này trên cơ sở tiếp thu ý kiến tham gia của các Bộ, cơ quan và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập theo quy định.

Theo thông tin UBND tỉnh Nam Định, Khu kinh tế Ninh Cơ có diện tích 13.950 ha. Sự hình thành và phát triển KKT Ninh Cơ đáp ứng các tiêu chí theo quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

KKT này có vị trí thuận lợi cho phát triển kinh tế, có cảng biển nước sâu, đây sẽ là KKT tổng hợp đa ngành, đa chức năng, trở thành địa bàn phát triển kinh tế - xã hội có tính đột phá của tỉnh; là trung tâm lớn trong giao thương quốc tế về công nghiệp, thương mại, du lịch và cảng biển của tiểu vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

Quốc Hà