(Website Chính phủ) - Ngày 22/3, xét đề nghị của UBND thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc việc tham gia Lễ hội biển Brest năm 2008 tại Pháp.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và các cơ quan (Bộ Văn hóa Thông tin, Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Du lịch Việt Nam...), địa phương liên quan xây dựng Đề án hoạt động tham gia Lễ hội biển Brest năm 2008 tại Pháp trên cơ sở tranh thủ tối đa hỗ trợ của phía Pháp, đồng thời vận động hỗ trợ của các doanh nghiệp tham gia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Hồng Hà

(Nguồn: Công văn 1513/VPCP-QHQT)