(Chinhphu.vn) - Bà Phí Thị Hường, sinh năm 1970, hiện công tác ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Từ năm 1997 đến tháng 1/2003 bà Hường làm việc theo hợp đồng tại Văn phòng UBND tỉnh nhưng không đóng BHXH, đến tháng 2/2003 bà được vào biên chế.

Nếu đến năm 50 tuổi bà nghỉ việc thì thời gian đóng BHXH của bà chưa đủ 20 năm. Bà Hường muốn được tư vấn hướng giải quyết nào tốt nhất để bà tham gia BHXH đủ 20 năm? Nếu trước khi nghỉ hưu cơ quan cho nghỉ 3 tháng hưởng lương chờ quyết định thì có đúng không và áp dụng theo văn bản nào?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của bà Hường như sau:

Điều kiện hưởng lương hưu

Theo khoản 1, Điều 50 Luật BHXH quy định: Người lao động (gồm người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; cán bộ, công chức, viên chức; công nhân quốc phòng, công nhân công an; người làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó đã đóng BHXH bắt buộc) có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

- Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Trường hợp bà Phí Thị Hường hiện công tác ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang là nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 5/1/2005 của liên Bộ Nội vụ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Uỷ ban Dân tộc.

Bà Hường sinh năm 1970, bắt đầu tham gia đóng BHXH bắt buộc từ tháng 2/2003 khi 33 tuổi. Đến năm 2020 bà Hường đủ tuổi 50, nếu quá trình đóng BHXH không bị gián đoạn thì bà sẽ có 17 năm đóng BHXH. Nếu nghỉ việc ở tuổi 50 bà phải đóng BHXH tự nguyện 3 năm nữa cho đủ điều kiện hưởng lương hưu. Nhưng theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 50 Luật BHXH bà có thể tiếp tục làm việc cho đến khi đủ 53, hoặc 54, hoặc 55 tuổi sẽ có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Về việc bà Hường muốn biết văn bản quy phạm pháp luật nào quy định trước khi nghỉ hưu được nghỉ 3 tháng hưởng lương chờ quyết định. Trước đây tại Điều 3, Quyết định số 21/HĐBT ngày 8/8/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) có quy định trước khi về hưu, công nhân, viên chức Nhà nước và quân nhân được nghỉ ba tháng, hưởng nguyên lương kể cả phụ cấp và trợ cấp con (nếu có). Quy định này đã bị bãi bỏ theo Điều 9, Nghị định số 143/2007/NĐ-CP ngày 10/9/2007 của Chính phủ. Theo quy định hiện hành tại Bộ luật lao động, Luật BHXH, Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức không có quy định về vấn đề bà Hường đề cập.

Thời điểm bà Hường đủ tuổi nghỉ việc hưởng lương hưu còn khoảng trên 10 năm nữa, theo thời gian chính sách pháp luật BHXH, pháp luật lao động, pháp luật cán bộ, công chức, viên chức có thể sẽ được điều chỉnh để phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội phát triển.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Các tin liên quan:

>> Điều kiện, thủ tục nghỉ hưu trước tuổi

>> Tính mức lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi

>> Không đóng đủ 20 năm BHXH không được nhận lương hưu

Từ khóa: Luật Bảo hiểm xã hội