(Chinhphu.vn) - Bộ Y tế đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Chiến lược), trong đó đề xuất chỉ tiêu phấn đấu tuổi thọ trung bình của người dân nước ta đến năm 2015 là 74 tuổi và 75 tuổi vào năm 2020.


Phấn đấu tuổi thọ trung bình của người dân nước ta là 74 tuổi vào năm 2015 và tăng lên 75 tuổi vào năm 2020. Ảnh minh họa

Bộ Y tế cho biết, trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, sự quan tâm đầu tư của Đảng và Chính phủ cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, tình trạng sức khỏe người dân Việt Nam đã có những cải thiện rõ rệt.

Tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam trong những năm qua đã tăng lên đáng kể. Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở 1/4/2009, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đã đạt 72,8 tuổi (nam đạt 70,2 tuổi, nữ đạt 75,6 tuổi), vượt chỉ tiêu đề ra trong Chiến lược bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân đến năm 2010 là 72 tuổi.

Với kết quả này, Việt Nam có tuổi thọ trung bình cao hơn so với nhiều nước có cùng mức thu nhập GDP trên đầu dân.

Phấn đấu tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ hoạt động là 90% vào năm 2020

Dự thảo cũng đề xuất mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ hoạt động là 80% và 5 năm sau đó là 90%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng là 15% năm 2015 và giảm xuống còn 12% vào năm 2020; quy mô dân số năm 2015 là 93 triệu người và đến năm 2020 là 98 triệu người...

Bên cạnh đó, để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Bộ Y tế đề xuất 11 giải pháp chính thực hiện Chiến lược gồm: Kiện toàn tổ chức ngành y tế; đẩy mạnh công tác y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS, an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao sức khỏe; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; Dân số- Kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát triển nhân lực y tế...

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo Quyết định và góp ý.

Hoàng Diên