(Chinhphu.vn) – Hôm nay, 28/3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, Điều phối viên thường trú của LHQ tại Việt Nam Pratibha Mehta và Cao ủy về Phát triển của Liên minh châu Âu Andris Piebalgs ký kết văn bản hướng dẫn mới về việc áp dụng thống nhất một danh mục định mức chuẩn cho các khoản chi phí trong nước của các dự án ODA tại Việt Nam- Bản cập nhật năm 2012.

Lễ ký kết ngày 28/3 - Ảnh Chinhphu.vn

Đây là một mốc quan trọng đánh dấu tiến trình tiếp tục thống nhất các định mức chi phí của các dự án phát triển của Chính phủ và các nhà tài trợ trong tương lai.

Đánh giá về vai trò của Bản định mức chi tiêu, bà Pratibha Mehta cho rằng Bản định mức chi tiêu của LHQ – EU đã đánh dấu một mốc quan trọng của quá trình hài hòa hóa các thủ tục, quy định về hợp tác, thúc đẩy một phương thức tiếp cận chung phù hợp với các nguyên tắc đã được Tuyên bố Paris và Tuyên bố Hà Nội về hiệu quả viện trợ.

Cũng theo bà Mehta, việc cập nhật định mức chi phí mới áp dụng cho các dự án ODA tại Việt Nam lần này sẽ đưa định mức chi tiên tiến tới gần và phù hợp hơn với tình hình thực tế của thị trường. Đồng thời, thúc đẩy quá trình lập kế hoạch của các đối tác thực hiện trong nước cho các dự án và chương trình được LHQ hỗ trợ trong khuôn khổ Kế hoạch Chung giai đoạn 2012-2016 vừa ký kết.

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, việc thực hiện các định mức chi phí mới cập nhật là một trong những nỗ lực quan trọng nhằm tiếp tục hài hòa quy trình, thủ tục của các tổ chức tài trợ phát triển tại Việt Nam và giảm thiểu chi phí giao dịch cho các cơ quan thực hiện. Đây cũng là một mốc quan trọng đánh dấu tiến trình tiếp tục thống nhất các định mức chi phí của các dự án phát triển của Chính phủ và các nhà tài trợ trong tương lai.

Các định mức mới được xây dựng dựa trên giá cả thị trường nhằm thu hút được các dịch vụ và nguồn nhân lực chất lượng, đồng thời khuyến khích sự hợp tác nhưng vẫn đảm bảo tính linh hoạt cần thiết để có thể điều chỉnh phù hợp với những yêu cầu, mô hình khác nhau của các dự án. Các định mức này sẽ được rà soát lại định kỳ để điều chỉnh phù hợp với những thay đổi về giá cả trên thị trường.

Bản “định mức chi phí của LHQ và EU” mới  cập nhật năm 2012 sẽ tạo cơ sở để quản lý viện trợ phát triển chính thức một cách rõ ràng và minh bạch tại Việt Nam và góp phần thiết thực vào việc nâng cao hiệu quả việc trợ trong khuôn khổ Tuyên bố Hà Nội về Hiệu quả viện trợ.

Định mức chi phí thống nhất mới của LHQ và EU sẽ được tất cả cơ quan thực hiện chương trình, dự án trong nước và các đối tác khác tại Việt Namn áp dụng cho các khoản chi phí trong nước của các chương trình, dự án do các tổ chức LHQ và các phái đoàn đại diện của các quốc gia thành viên EU tại Việt Nam tài trợ.

Huy Thắng