(Chinhphu.vn) -  Ngày 30/6, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo các Bộ, ngành và các nhà khoa học nông nghiệp đã có buổi khảo sát các mô hình trồng nấm và nuôi lợn sử dụng công nghệ đệm lót sinh học đạt hiệu quả kinh tế cao và giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại tỉnh Hà Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thăm mô hình nuôi lợn ứng dụng công nghệ đệm vi sinh tại Bình Lục, Hà Nam - Ảnh VGP/Từ Lương

Sau khi khảo sát 4 mô hình tiêu biểu tại 3 huyện Đồng Văn, Lý Nhân và Bình Lục của Hà Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam, lãnh đạo các Bộ , ngành và các nhà khoa học  bàn các giải pháp để tiếp tục thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới đồng thời đẩy mạnh thực hiện các mô hình sản xuất nấm, phát triển chăn nuôi lợn trên đệm lót sinh học.

Ông Mai Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã báo cáo với Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công tác về tình hình phát triển sản xuất nấm ăn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2012-2015 và quyết định phê duyệt đề án giảm thiểu ô nhiễm môi trường bằng đệm lót sinh học trong chăn nuôi lợn.

Theo đó, để khuyến khích các hộ nông dân tham gia trồng nấm, tỉnh Hà Nam đã có chính sách hỗ trợ từ 1,1 triệu đồng đến gần 2 triệu đồng cho mỗi hộ trồng nấm, phấn đấu trong năm 2012 có 40 hộ trồng nấm với diện tích 36,6 nghìn m2 với giá trị đạt khoảng  trên 4,1 tỷ đồng.

Về thực hiện đề án chăn nuôi lợn bằng đệm lót sinh học, tỉnh đã hỗ trợ cho mỗi hộ  nông dân bình quân 200 nghìn đồng/m2  đệm lót, ngoài ra cử cán bộ thường xuyên về cơ  sở hướng dẫn kỹ thuật cho bà con, chỉ đạo ngân hàng chính sách đẩy mạnh chính sách hỗ trợ cho vay tín dụng lãi suất thấp để bà con có tiền đầu tư cơ sở vật chất, trang trại.

Song qua tổ chức thực hiện, đại diện các hộ nông dân cũng đã cho biết, hiện mô hình này đang còn gặp phải một số khó khăn do kinh phí để hỗ trợ cho nông dân còn hạn chế, chưa khuyến khích được nhiều hộ gia đình tham gia thực hiện.

Riêng đối với mô hình chăn nuôi bằng đệm lót sinh học do đây là phương thức chăn nuôi mới nên nhận thức của bà con nông dân còn hạn chế, chưa mạnh dạn đầu tư, ngại cải tạo chuồng cũ, chưa ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới, nên khó triển khai nhân rộng trên địa bàn.

Đánh giá cao những chỉ đạo sát thực tế của Hà Nam, Phó Thủ  tướng Nguyễn Thiện Nhân ủng hộ mô hình chuyển dịch sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại mà tỉnh Hà Nam áp dụng thời gian qua đồng thời đề nghị, trong thời gian tới tỉnh tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu về tác dụng của phương thức nuôi lợn trên nền đệm lót sinh học cùng với cơ chế chính sách khuyến khích của tỉnh, huyện. 

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm có đề án khuyến khích sản xuất nông nghiệp trong đó chú ý đầu ra và giá bán của sản phẩm nông nghiệp phù hợp. 

Phó Thủ tướng cho rằng, trong khi chưa có  tổng kết toàn diện về mô hình này, trước mắt cần tập trung thực hiện thí điểm theo quy mô nuôi từ 3-5 hộ/ xã, từ đó tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm. 

Phó Thủ tướng cho rằng kỹ thuật chăn nuôi chiếm vai trò quan trọng, từ đó giao Đại học Nông nghiệp Hà Nội khẩn trương nghiên cứu các vấn đề liên quan đến kỹ thuật chăn nuôi lợn bằng đệm lót sinh học. Trong tháng 7/2012, trình đề tài khoa học này để Bộ Tài chính xem xét duyệt kinh phí.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thăm mô hình trồng nấm rơm tại Đồng Văn - Ảnh VGP/Từ Lương

Cuối tháng 7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Hà Nam xây dựng và hoàn thiện đề  án về chăn nuôi lợn bằng đệm lót sinh học trong đó  đặc biệt lưu ý đến các vấn đề như kinh tế, hệ thống tiêu thụ để đề án được triển khai có hiệu quả.  

Về đề án trồng nấm, tỉnh Hà Nam cần phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xây dựng đề án  để phát triển nấm như một sản phẩm quốc gia dự bị. Khẩn trương triển khai thực hiện để án 1.000 hộ nông dân trồng nấm trên địa bàn tỉnh Hà Nam, phấn đấu hoàn thành đề án này trong quý 3/2012. 

Song song với đó  cần tích cực chuyển giao kỹ thuật cho các hộ dân, chọn xã, chọn thôn để xây dựng thí  điểm, trong đó có cam kết trong việc sản xuất tiêu thụ nấm ăn, đồng thời có cơ chế hỗ trợ các hộ để khuyến khích phát triển sản xuất nấm ăn trên địa bàn. 

Từ Lương