(Chinhphu.vn) – Đại diện Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) tại Việt Nam cho biết, tổ chức này sẽ hỗ trợ  1,7 triệu USD để Việt Nam phòng chống dịch cúm gia cầm.

Nguồn vốn này do Cơ quan Hỗ trợ phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. TS Scott Newman, điều phối viên kỹ thuật cao cấp của FAO thuộc Trung tâm Khẩn cấp kiểm soát bệnh động vật lây truyền qua biên giới (ECTAD) cho biết: "Điều quan trọng là Việt Nam cần tiếp tục tăng cường chuẩn bị và giám sát để phòng chống nguy cơ hiện hành của dịch cúm H5N1, đồng thời theo dõi chặt chẽ nguy cơ dịch H7N9. FAO sẽ hỗ trợ Việt Nam thực hiện mọi hoạt động cần thiết cho công tác sẵn sàng ứng phó".

Dự án này đã được Bộ trưởng Bộ NNPTNT chính thức phê chuẩn, mang tên "Hỗ trợ Kỹ thuật khẩn cấp nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với dịch cúm gia cầm độc lực cao (HPAI) H5N1 tại Việt Nam" sẽ góp phần giải quyết các bất cập và thách thức trong phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1 tại Việt Nam.

Nguồn tài trợ này sẽ giúp Cục Thú y, Cục Chăn nuôi, Trung tâm Chẩn đoán Thú y Quốc gia, các cơ quan thú y vùng, cùng các phòng xét nghiệm liên quan tiếp tục giám sát sự lưu hành của virus thông qua việc thu thập và phân tích mẫu từ gia cầm tại hơn 250 chợ, giúp tăng cường an ninh sinh học trong chăn nuôi gia cầm.

Dự án còn giúp năng cao năng lực cho toàn bộ hệ thống thú y bằng cách hỗ trợ chuyên gia các phòng xét nghiệm cải thiện chất lượng giám sát và chẩn đoán, theo dõi hiệu quả của vắc xin và sự tiến triển của virút để quyết định hành động ứng phó.

Kể từ năm 2005, USAID đã đóng góp trên 50 triệu USD cho Viêt Nam để phòng chống dịch cúm gia cầm và các loại dịch bệnh lây nhiễm mới xuất hiện khác.

Đỗ Hương