(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 14h hôm nay 7/6.

Đây là quyết định căn cứ trên diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây, sau khi Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Công Thương.

Cụ thể, giá xăng giảm 800 đồng/lít, giá xăng RON 92 từ 22.700 đồng/lít xuống còn 21.900 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 700 đồng/lít, giá diesel 0,05S từ 21.200 đồng/lít xuống còn 20.500 đồng/lít.

Giá dầu hỏa giảm 700 đồng/lít, từ 21.100 đồng/lít xuống còn 20.400 đồng/lít.

Giá dầu mazut giảm 650 đồng/kg, từ 18.900 đồng/kg xuống còn 18.250 đồng/kg.

Từ đầu năm 2012, giá xăng đã được điều chỉnh tăng 2 lần (vào ngày 7/3 và 20/4) với tổng mức tăng là 3.000 đồng. Sau đó, do diễn biến của thị trường thế giới, giá bán lẻ trong nước cũng được  điều chỉnh giảm 3 lần (9/5 và 23/5 và hôm nay) với mức giảm tổng cộng là 1.900 đồng. Thuế nhập khẩu cũng tăng từ mức 0% lên 3%.

Huy Thắng