(Chinhphu.vn) - Những vướng mắc về việc miễn, giảm học phí theo tín chỉ; miễn, giảm học phí cho đối tượng là sinh viên mồ côi không nơi nương tựa hay những vướng mắc về thời gian, thủ tục miễn, giảm học phí... đã được ông Nguyễn Văn Ngữ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp cụ thể dưới đây.

49/2010/NĐ-CP, tôi thuộc đối tượng được miễn hoàn toàn học phí. Hiện nay học phí đối với các trường công lập nhóm ngành Khoa học tự nhiên là 310.000 đồng/tháng. Theo đó, tổng số tiền học phí cho 5 năm học (50 tháng) là 15.500.000 đồng. Trường của tôi đào tạo theo tín chỉ, nếu theo chương trình học, tôi học 150 tín chỉ trong 5 năm, thì tiền học mỗi tín chỉ là 103.000 đồng. Tuy nhiên, tiền miễn học phí mỗi học kỳ tôi nhận được là 1.550.000 đồng (5 tháng x 310.000đ/tháng), trong khi số tiền học phí phải nộp lại nhiều hơn khoản hỗ trợ nói trên do chênh lệch về số tín chỉ học trong từng học kỳ. Trân trọng đề nghị ông giải đáp về trường hợp này.

Ông Nguyễn Văn Ngữ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ảnh: Chinhphu.vn

Bạn Đỗ Anh Văn (anhvan42@...): Theo Nghị định

Ông Nguyễn Văn Ngữ: Theo quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP thì học phí đào tạo theo tín chỉ được quy định như sau: mức thu học phí của một tín chỉ được xác định căn cứ vào tổng thu học phí của toàn khoá học theo nhóm ngành đào tạo và số tín chỉ theo công thức sau:

Học phí tín chỉ = Tổng học phí toàn khoá/Tổng số tín chỉ toàn khoá

Tổng học phí toàn khoá = mức thu học phí 1 sinh viên/1 tháng x10 tháng x số năm học.

Như vậy mức học phí trên một tín chỉ sẽ phụ thuộc vào tổng học phí toàn khoá và số tín chỉ theo chuyên ngành mà một học sinh, sinh viên sẽ phải học để hoàn thành khoá học 4 hoặc 5 năm.

Khi theo học tín chỉ thì số tiền mà HSSV phải nộp trong 1 học kỳ sẽ phụ thuộc vào số tín chỉ mà HSSV đó đăng ký học trong học kỳ đó, dẫn đến học phí kỳ này có thể phải nộp mức học phí cao, nhưng kỳ sau lại thấp và ngược lại. Tuy nhiên phải đảm bảo nguyên tắc tổng số học phí phải nộp trong toàn khoá học không được cao hơn mức thu học phí theo năm học.

Với câu hỏi của sinh viên Văn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chuyển đến Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên để được xem xét, giải quyết.

Bạn Trần Văn Trung (Tvtrung33@...): Tôi là sinh viên Trường Đại học Cần Thơ. Tôi muốn được giải đáp một số thắc mắc sau: Với quy định "sinh viên phải làm đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí gửi Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu học kỳ. Cơ sở giáo dục có trách nhiệm xác nhận đơn đề nghị của sinh viên trong vòng 30 ngày sau khi kết thúc học kỳ", như vậy gia đình HSSV rất khó nộp đơn đến Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội đúng hạn. Ngoài ra, tôi sẽ phải làm giấy xác nhận cho 1 học kỳ duy nhất hay học kỳ nào cũng phải làm giấy xác nhận nộp cho đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Ngữ: Theo quy định của Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu học kỳ, HSSV phải làm đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

Trách nhiệm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là xác nhận vào đơn đề nghị cấp tiền miễn, giảm học phí cho HSSV trong vòng 30 ngày sau khi kết thúc học kỳ (học kỳ quy định ở đây là học kỳ trước đó).

Như vậy, vào đầu mỗi học kỳ, HSSV phải có đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí và gửi nhà trường đang học để xác nhận, sau đó nộp về Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội nơi cư trú để được xem xét, giải quyết nhận tiền hỗ trợ học phí. Sau khi Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp tiền thì HSSV mới nộp học phí đầy đủ cho nhà trường.

Đối với HSSV mới nhập học thì được nhà trường xác nhận trong vòng 7 ngày kể từ khi nhập học và được nhận tiền ngay sau khi nộp đầy đủ hồ sơ cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Do đó quy định của Thông tư liên tịch 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH đã góp phần giảm bớt khó khăn cho HSSV thuộc đối tượng miễn, giảm học phí và đã quy định rất rõ ràng trách nhiệm của từng cơ quan liên quan trong việc giải quyết cấp tiền hỗ trợ học phí.

Việc quy định mỗi học kỳ HSSV phải làm đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí là để nhà trường thực hiện xác nhận tình trạng của người học xem có bị kỷ luật, ngừng học, buộc thôi học hay không, để làm căn cứ cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có căn cứ chi trả tiền cấp bù học phí, tránh thất thoát tiền cho ngân sách nhà nước.

Chính sách miễn, giảm học phí góp phần hỗ trợ chi phí học tập, ăn ở, sinh hoạt, đi lại... cho các em HSSV thuộc các huyện nghèo, các gia đình chính sách

Bạn Nguyễn Thị Kiều Anh (trucanh_kieuanh@...): Theo tôi được biết Nghị định số 49/2010/NĐ-CP đã quy định mức thu học phí theo lộ trình từ 2010 - 2015 cụ thể cho từng ngành, từng bậc học dành cho hệ chính quy, tuy nhiên, không thấy hướng dẫn về mức thu học phí cho hệ vừa làm vừa học (hệ tại chức cũ). Theo đó, nếu áp dụng mức thu học phí dành cho Đại học, Cao đẳng, TCCN theo Thông tư liên tịch  số 46/2001/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 20/6/2001 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý thu, chi học phí đối với hoạt động đào tạo theo phương thức không chính quy trong các trường và cơ sở đào tạo công lập thì mức học phí tối đa có thể thu là 350.000 đồng/tháng/học viên. Như vậy, sẽ không phù hợp giữa học phí giữa hệ chính quy và tại chức, học phí hệ chính quy tăng nhưng hệ tại chức không được tăng theo tỷ lệ phù hợp. Nếu áp dụng mức học phí cũ đối với các lớp đặt tại cơ sở liên kết với trường ở địa điểm xa, thời gian dạy ngoài giờ hành chính thì thu không đủ chi, không đảm bảo kinh phí học tập và giảng dạy. Kính đề nghị ông có hướng dẫn cụ thể cho các trường về việc thu học phí hệ tại chức sau thời điểm Nghị định số 49/2010/NĐ-CP được ban hành?

Ông Nguyễn Văn Ngữ: Tại khoản 2, Điều 7, Nghị định 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định mức học phí đào tạo theo phương thức giáo dục thường xuyên như sau: Học phí đào tạo theo phương thức giáo dục thường xuyên không vượt quá 150% mức học phí chính quy cùng cấp học và cùng nhóm ngành đào tạo. Như vậy mức học phí đối với hoạt động đào tạo theo phương thức không chính quy đã được điều chỉnh theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP.

Bạn Thanh Giang (thanhgiang11@...): Sau khi tham khảo quy định về việc miễn giảm học phí đối với HSSV, tôi chưa hiểu rõ quy định về hồ sơ của sinh viên thuộc diện “Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa”. Theo điểm a khoản 3 Điều 3 Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, hồ sơ đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn học phí phải bao gồm bản sao Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện (Hiện nay theo mẫu số 5 Thông tư số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính). Tuy nhiên, căn cứ theo Thông tư 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC và Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ, mẫu số 5 nêu trên chỉ cấp cho trẻ em dưới 16 tuổi hoặc từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu còn đi học, nhưng thực tế sinh viên hầu hết đều từ 18 tuổi trở lên. Như vậy quyết định miễn học phí cho sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa sẽ không có giá trị nếu sinh viên đó mồ côi trước năm 18 tuổi. Sinh viên mồ côi sau năm 18 tuổi cũng không được miễn học phí do không đủ điều kiện để được cấp bản sao Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện. Vậy, thưa ông, đối với những đối tượng như vậy sẽ có hướng dẫn như thế nào?

Ông Nguyễn Văn Ngữ: Theo quy định tại khoản a, điểm 1, Điều 3 Thông tư liên tịch 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH đã quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ để được cấp bù học phí đối với các đối tượng là sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa học chính quy ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập như sau: Bản sao Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện (Hiện nay theo mẫu số 5 Thông tư số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH -BTC ngày 18/8/2010 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính)

Tại quy định của Thông tư số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH -BTC ngày 18/8/2010 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính thì giấy xác nhận chỉ cấp cho những người dưới 16 tuổi. Với quy định như trên sẽ gây khó khăn về thủ tục cho HSSV trong việc làm hồ sơ, thủ tục để được nhận tiền cấp bù học phí. Bộ Giáo dục và Đào tạo xin tiếp thu và sẽ phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để sửa đổi, bổ sung quy định về các thủ tục liên quan đến xác nhận cho đối tượng là HSSV mồ côi đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập cho phù hợp với các quy định hiện hành.

Bạn Đặng Trần Anh (dangtrananh@...): Thưa ông, mặc dù Nghị định 49/2010/NĐ-CP về việc miễn, giảm học phí có hiệu lực từ ngày 1/7/2010 và Thông tư 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn áp dụng có hiệu lực từ ngày 1/1/2011, tuy nhiên một số Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tại các địa phương, nơi mà các sinh viên thuộc diện chính sách sẽ trực tiếp được hỗ trợ tiền đóng học phí lại tỏ ra lúng túng vì cho rằng chưa có hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH. Vậy liệu sẽ có văn bản hướng dẫn thực hiện Thông tư 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH nữa không?

Ông Nguyễn Văn Ngữ: Thông tư liên tịch 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH là văn bản hướng dẫn Nghị định 49/2010/NĐ-CP, theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thì sẽ không có văn bản để hướng dẫn Thông tư liên tịch 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH.

Tuy nhiên, để tuyên truyền rộng rãi hơn về các chủ trương chính sách mới về học phí, cơ chế miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, cấp bù học phí và cơ quan cấp bù học phí, thời gian tới Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên đề hướng dẫn thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP và Thông tư liên tịch 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH. Đồng thời, chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan, như phát thanh, truyền hình, báo chí... để tuyên truyền rộng rãi hơn nữa về các văn bản pháp quy này.

Trân trọng cảm ơn ông!

Ban Bạn đọc

 

Các tin, bài liên quan:

>> Việc miễn, giảm học phí với các đối tượng chính sách

>> Những địa bàn HSSV được miễn, giảm học phí

>> Bộ GDĐT giải đáp các câu hỏi về miễn, giảm học phí

>> Sinh viên mồ côi được miễn học phí như thế nào?

>> Về miễn, giảm học phí đối với sinh viên học theo tín chỉ

>> Con của người hưởng trợ cấp TNLĐ có được giảm học phí?

>> Bộ GDĐT giải đáp quy trình miễn, giảm học phí