(Chinhphu.vn) - Bà Trịnh Thị Thanh Tuyền (chthubay@...) hỏi: Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT-BTC-BNV thì công chức được bổ nhiệm phụ trách kế toán ở các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện được hưởng phụ cấp trách nhiệm, vậy cán bộ hợp đồng được bổ nhiệm phụ trách kế toán có được hưởng phụ cấp này không?

Câu hỏi của bà Tuyền được Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Theo quy định tại Mục 2, Phần III Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT-BTC-BNV ngày 15/6/2005 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ cấp kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước, thì tiêu chuẩn và điều kiện để được bổ nhiệm làm phụ trách kế toán quy định như sau:

Người được bổ nhiệm làm phụ trách kế toán phải có đủ các tiêu chuẩn quy định về đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn nghiệp vụ quy định cho kế toán trưởng nhưng chưa có đủ tiêu chuẩn về thời gian công tác thực tế về kế toán hoặc chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.

Tại Mục 2, Phần V Thông tư này quy định: Phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán được hưởng mức phụ cấp chức vụ của trưởng phòng (trưởng ban) của đơn vị.

Các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm phụ trách kế toán trong đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước tại Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán Nhà nước và Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT-BTC-BNV, không cấm bổ nhiệm phụ trách kế toán đối với người làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Và cũng không có quy định người làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong các cơ quan, đơn vị đó khi giữ chức vụ phụ trách kế toán thì không được hưởng chế độ phụ cấp phụ trách kế toán.

Theo luật sư, chế độ phụ cấp phụ trách kế toán quy định tại Mục 2, Phần V Thông tư liên tịch 50/2005/TTLT-BTC-BNV là chế độ áp dụng chung đối với người được bổ nhiệm, giữ chức vụ phụ trách kế toán trong đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.

Vấn đề bà Tuyền hỏi, do bà cung cấp không đầy đủ thông tin về hợp đồng mà cán bộ kế toán đã ký với cơ quan là hợp đồng lao động hay hợp đồng làm việc, hay là hợp đồng thuê kế toán, do vậy quyền lợi của họ được giải quyết theo từng trường hợp cụ thể như sau:

Trường hợp cán bộ kế toán làm việc tại cơ quan theo hợp đồng lao động, hoặc hợp đồng làm việc, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm phụ trách kế toán, đã được cấp có thẩm quyền ra quyết định bổ nhiệm phụ trách kế toán trong đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước thì họ được xếp hưởng phụ cấp phụ trách kế toán bằng mức phụ cấp chức vụ của trưởng phòng (trưởng ban) của đơn vị. Thời gian hưởng phụ cấp phụ trách kế toán tính từ ngày quyết định bổ nhiệm có hiệu lực.

Trường hợp cá nhân hành nghề kế toán hoặc là người đang làm việc tại doanh nghiệp dịch vụ kế toán, được cơ quan ký hợp đồng thuê phụ trách kế toán thì chi phí thuê phụ trách kế toán bao gồm tiền công, tiền lương, các quyền lợi khác và phụ cấp (nếu có) thực hiện theo thoả thuận trong hợp đồng thuê.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Từ khóa: phụ cấp phụ trách kế toán , phụ cấp kế toán trưởng , hợp đồng lao động , hợp đồng làm việc , Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT-BTC-BNV