(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Nhàn (Hà Tĩnh) đã kết hôn lần đầu và có 1 con, sau đó ly hôn và kết hôn lần 2 với người lần đầu kết hôn, sinh thêm 1 con. Bà Nhàn có tham khảo Nghị định 18/2011/NĐ-CP quy định cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ) vẫn được phép sinh 1 con hoặc 2 con. Bà Nhàn muốn được biết bà có thể sinh thêm 1 con nữa không?

Câu hỏi của bà Nhàn được luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Tại Điều 1, Nghị định số 18/2011/NĐ-CP ngày 17/3/2011 của Chính phủ  sửa đổi khoản 6, Điều 2, Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày  8/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số như sau:

Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

- Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ);

- Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

Trường hợp bà Nguyễn Thị Nhàn kết hôn lần đầu đã có 1 con, sau đó ly hôn và kết hôn lần thứ 2 với người lần đầu kết hôn, đã sinh thêm 1 con. Áp dụng quy định nêu trên, việc bà Nhàn có được sinh thêm con nữa hay không, phụ thuộc vào các điều kiện sau:

- Nếu bà Nhàn kết hôn lần thứ 2 với người lần đầu kết hôn và người đó chưa có con riêng (ngoài giá thú), thì bà có thể sinh thêm một hoặc hai con. Sau khi kết hôn lần thứ 2 bà đã sinh thêm 1 con và nếu muốn có thể sinh thêm 1 con nữa.

- Nếu bà Nhàn kết hôn lần thứ 2 với người lần đầu kết hôn và người đó đã có con riêng (ngoài giá thú) thì bà chỉ được sinh thêm 1 lần sinh, cho dù trong cùng một lần sinh này sinh được thêm 1 hay 2 con. Sau khi kết hôn lần thứ 2 bà đã sinh thêm 1 lần được thêm 1 người con, do vậy bà không được sinh thêm lần thứ 2 nữa.

- Nếu bà Nhàn kết hôn lần 2 với người mà trước đây bà và người đó đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống, thì bà không được sinh thêm con nữa.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Từ khóa: Nghị định số 18/2011/NĐ-CP , Pháp lệnh Dân số