(Chinhphu.vn) - Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã áp dụng hiệu quả giải pháp phân pha dây dẫn trong việc cải tạo, nâng cấp trên 4.000 km đường dây 110kV do đơn vị quản lý.

Ảnh: VGP/Minh Huệ

Hiện có 3 giải pháp cải tạo nâng cấp đường dây 110kV như: thay dây dẫn có tiết diện lớn hơn, thay dây dẫn siêu nhiệt và phân pha dây dẫn. Thực tế, việc lựa chọn giải pháp nào sẽ tùy thuộc vào các yếu tố của công trình như: tính liên kết mạch vòng giữa 2 trạm 220kV; thời gian cắt điện thi công; yêu cầu về kỹ thuật, tay nghề thi công; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; suất đầu tư và mức độ gia tăng công suất truyền tải.

Trong đó, giải pháp thay dây dẫn có tiết diện lớn hơn gặp hạn chế là công suất truyền tải tăng không đáng kể. Giải pháp thay dây dẫn siêu nhiệt có hạn chế là không thể trả điện trong ngày (loại có khe hở trượt), đòi hỏi kỹ thuật thi công cao (lõi composit) và đặc biệt là tổn thất điện năng lớn.

Giải pháp phân pha dây dẫn khắc phục được hạn chế của hai giải pháp nêu trên và được áp dụng cho các công trình cải tạo nâng cấp đường dây 110kV như: Cao Lãnh - Mỹ Thuận; Ngã 3 Lộ Tẻ - An Châu - Cái Dầu; Thốt Nốt 2 - Phát Thanh Nam Bộ, Châu Đốc 2 - Cái Dầu; Thốt Nốt 2 - Long Xuyên.

Giải pháp này cũng đem lại hiệu quả đầu tư rõ rệt: công trình áp dụng giải pháp phân pha dây dẫn có ưu điểm hơn so với thay dây dẫn là suất đầu tư công trình thấp hơn 20% (có công trình đến 40%), nhưng khả năng tăng cường công suất truyền tải cao hơn khoảng 50%.

Trong năm 2011, EVN SPC đã thực hiện phân pha các công trình với tổng mức đầu tư khoảng 105 tỷ đồng, tổng khối lượng cải tại khoảng 103km và hiệu quả tiết kiệm vốn đầu tư trên 20 tỷ đồng.

Minh Huệ