(Chinhphu.vn) – Giải đáp vướng mắc của ông Lê Văn Toàn và ông Nguyễn Trọng Khang, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn chỉ được hưởng một mức cao nhất trong số các chính sách cùng loại đang được thực hiện.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Lê Văn Toàn, giáo viên công tác tại xã Bản Phùng, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai và ông Nguyễn Trọng Khang, giáo viên trường THCS xã Đoàn Kết, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, phản ánh với nội dung như sau:

Kể từ ngày 1/1/2011, các giáo viên công tác tại xã Bản Phùng (tỉnh Lào Cai) và xã Đoàn Kết (tỉnh Lạng Sơn), 2 xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ, bị cắt chế độ phụ cấp đang hưởng theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo phản ánh của các địa phương, mặc dù đến nay chưa có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các xã này đã hoàn thành các mục tiêu cơ bản của Chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi (giai đoạn II), nhưng thời điểm áp dụng theo quy định tại Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg đã hết hiệu lực, trong khi Nghị định 61/2006/NĐ-CP vẫn còn hiệu lực thi hành.

Vì vậy, từ ngày 1/1/2011 đến nay, các địa phương này đều không thực hiện chính sách đối với các đối tượng theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP nêu trên.

Ông Lê Văn Toàn và ông Nguyễn Trọng Khang đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về các trường hợp này.

Sau khi trao đổi với Ủy ban Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có ý kiến như sau:

Nghị định số 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ đã được Thủ tướng Chính phủ ký và ban hành ngày 20/6/2006, đến nay Chính phủ chưa có văn bản yêu cầu dừng thực hiện. Vì vậy, những chính sách quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP vẫn đang được thực hiện đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục công tác ở các trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện – kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên toàn quốc.

Ngày 24/12/2010 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ngày 31/8/2011 Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC của liên Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Theo đó, tại Điều 3 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP có quy định: “Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang thuộc đối tượng áp dụng của chính sách cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì được hưởng một mức cao nhất của chính sách đó”.

Theo quy định nêu trên, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn chỉ được hưởng một mức cao nhất trong số các chính sách cùng loại đang được thực hiện.

Căn cứ Nghị định số 61/2006/NĐ-CP và Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng các chính sách quy định tại Chương III Nghị định số 61/2006/NĐ-CP kể từ ngày 1/1/2011 đến hết tháng 2/2011.

Từ tháng 3/2011 trở về sau được hưởng phụ cấp ưu đãi theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 61/2006/NĐ-CP và phụ cấp dạy bằng tiếng và chữ viết của người dân tộc thiểu số theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 61/2006/NĐ-CP này, đồng thời được hưởng chính sách theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân