(Chinhphu) – Sau khi đăng toàn văn dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch, bạn đọc đã gửi ý kiến đến Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để góp ý đối với dự thảo này.

Bạn đọc Hoàng Minh (địa chỉ email: HoangminhTou@... ) góp ý: Tôi hoàn toàn nhất trí với quy định doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế phải ký quỹ. Điều này làm doanh nghiệp trách nhiệm hơn trong hoạt động của mình.

Tuy nhiên, để khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế phát triển, thiết nghĩ dự thảo không nên quy định mức ký quỹ "cứng" như trong dự thảo là: 250 triệu đồng và 500 triệu đồng đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế. Bởi vì, với 1 công ty lớn thì 500 triệu đồng là nhỏ nhưng đối với doanh nghiệp nhỏ thì đây lại là số vốn lớn. Do đó, dự thảo nên điều chỉnh mức ký quỹ phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp và quy mô doanh nghiệp. Ví dụ doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế phải ký quỹ bằng 5% hoặc 10% số vốn đăng ký kinh doanh..

Bạn đọc từ địa chỉ email: Sonlamsp@... bày tỏ sự đồng tình với việc thành lập quỹ du lịch để tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến hình ảnh du lịch Việt Nam và hỗ trợ hoạt động giữ gìn, bảo vệ môi trường ở những địa bàn du lịch trọng điểm. Tuy nhiên dự thảo quy định về nguồn thu của quỹ hỗ trợ phát triển du lịch có nội dung "đóng góp của doanh nghiệp". Nhưng dự thảo chưa quy định cụ thể mức đóng góp của doanh nghiệp là bao nhiêu. Đề nghị dự thảo cần có quy định cụ thể hơn và phù hợp với từng nhóm doanh nghiệp.

Bạn đọc từ địa chỉ email: Quangthanhdl76@... đề nghị bổ sung quy định ký quỹ đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa. Bạn đọc cho rằng, quy định này vừa để đảm bảo công bằng đối với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, vừa để công bằng về quyền lợi của khách du lịch. Đồng thời, làm cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch có trách nhiệm hơn đối với khách hàng.

Cùng quan điểm trên, bạn đọc từ địa chỉ email Hongha@... nêu thực trạng: Đưa ra chiêu thức khuyến mãi để “câu” khách nhưng rồi lại bắt chẹt khách, tình trạng kinh doanh du lịch bùng phát tự do nên kiểu làm ăn chụp giật, "chặt chém" khách đã từng diễn. Do đó, dự thảo cần quy định chặt chẽ, nhất là đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ, thường làm ăn theo kiểu chụp giật làm ảnh hưởng đến hình ảnh của du lịch Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế./.