(Chinhphu.vn) – Theo kết quả vừa được công bố, tỉnh Hà Giang kiến nghị đơn giản hóa gần một nửa số TTHC (639/1.368 thủ tục), vượt chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao.

Lãnh đạo tỉnh Hà Giang (bên phải) bàn giao kết quả giai đoạn 2 cho đại diện Tổ công tác chuyên trách Đê án 30 của Thủ tướng - Ảnh: Chinhphu.vn

Sáng 3/4, tỉnh Hà Giang đã công bố hoàn thành kết quả giai đoạn 2 (giai đoạn rà soát) của Đề án 30 về đơn giản hóa TTHC trên các lính vực quản lý Nhà nước của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi rà soát kỹ lưỡng 1.369 TTHC, số TTHC được kiến nghị giữ nguyên là 729. Đồng thời, số TTHC được kiến nghị sửa đổi, bổ sung là 411, số TTHC được kiến nghị thay thế là 89 và bãi bỏ là 139 thủ tục.

Như vậy, số TTHC được kiến nghị đơn giản hóa của tỉnh Hà Giang chiếm 46,7%, vượt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 16,7% . Hà Giang trở thành một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước công bố hoàn thành giai đoạn rà soát TTHC trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Nguyễn Trường Tô, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, trong giai đoạn thống kê TTHC, nhiều cơ quan, ban ngành chưa xác định được tầm quan trọng của Đề án 30 về đơn giản hóa TTHC nên tiến độ triển khai chậm so với cả nước.

Ở giai đoạn 2, xác định được tầm quan trọng của Đề án 30, tỉnh Hà Giang đã tiến hành triển khai trên diện rộng, thực sự tạo bước chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân.

“Tỉnh cũng sẽ thực hiện nghiêm túc, khẩn trương giai đoạn 3 thực thi các khuyến nghị đơn giản hóa TTHC, coi đây là khâu đột phá tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, ông Nguyễn Trường Tô cho hay.

Lê Sơn

Tin liên quan:

>> Công bố kết quả rà soát TTHC trước ngày 20/4
>> Đà Nẵng kiến nghị đơn giản hóa 552 TTHC
>> Hải Phòng thông báo hoàn thành giai đoạn 2 Đề án 30
>> Tỉnh thứ hai hoàn thành giai đoạn 2 Đề án 30
>> Tỉnh đầu tiên hoàn thành giai đoạn 2 cải cách thủ tục hành chính