(Chinhphu.vn) – UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp thủy lợi khẩn trương thực hiện giải tỏa đăng chặn, bèo rác và các vật cản khác trên các sông, trục, kênh, mương đảm bảo thông thoáng lòng dẫn, phục vụ tiêu thoát nước chống úng ngập.

Trạm bơm Yên Sở. - Ảnh: Chinhphu.vn

Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố hư hỏng công trình thủy lợi thuộc trách nhiệm quản lý của địa phương, đơn vị; đảm bảo công trình vận hành an toàn phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão năm 2012.

Đồng thời, triển khai các thủ tục đầu tư, tổ chức thực hiện cắm mốc giới phạm vi bảo vệ các công trình thủy lợi được giao quản lý; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện xử lý nghiêm túc, kiên quyết, dứt điểm những vụ việc vi phạm, lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết, trên toàn thành phố Hà Nội hiện có 1.931 trạm bơm với tổng số 3.950 máy bơm các loại với tổng năng lực bơm tiêu khoảng 3,7 triệu m³/h.

Nhìn chung hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội tương đối ổn định. Tuy nhiên, một số công trình, hạng mục công trình do đưa vào khai thác đã lâu năm, hiện các hạng mục thủy công, thiết bị cơ khí, thiết bị điện đã xuống cấp, hạn chế năng lực khai thác, hiệu quả phục vụ sản xuất và dân sinh.

Bên cạnh đó, các vụ vi phạm pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi đến nay còn tồn tại là 12.534 vụ. Các hình thức vi phạm chủ yếu như: lấn chiếm xây dựng nhà ở bờ mái bờ sông, kênh, lòng hồ chứa, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, thả rau bèo trên kênh, trồng cây trên mái sông, kênh…

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang cùng các công ty thủy lợi phối hợp với UBND các huyện rà soát, đánh giá phân loại các vi phạm, tổng hợp các vi phạm, tham mưu cho thành phố có biện pháp xử lý các vi phạm công trình thủy lợi.

Thanh Châu

Từ khóa: Hà Nội , công trình thủy lợi , trạm bơm , úng ngập