(Chinnhphu.vn)- Đến hết tháng 3/2010, Hà Nội đã rà soát 1.816 TTHC, trong đó, kiến nghị giữ nguyên 524 thủ tục; sửa đổi, bổ sung 1.101 thủ tục; bãi bỏ - huỷ bỏ 146 thủ tục; kiến nghị thay thế 45 thủ tục. 

Tại phòng "một cửa" của Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội. Ảnh: Hà Nội Mới

Tổ Công tác Đề án 30 TP Hà Nội cho biết, đối với những thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền ban hành của UBND TP, số TTHC được sửa đổi bổ sung là 163 thủ tục; thay thế 27 thủ tục, kiến nghị bãi bỏ, hủy bỏ 27 thủ tục.

Đối với những TTHC do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ/UBND tỉnh/các cơ quan khác ban hành, TP Hà Nội  kiến nghị sửa đổi 938 thủ tục; bãi bỏ, hủy bỏ 119 thủ tục; thay thế 18 thủ tục.

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội  đề nghị định mức thu Lệ phí đăng ký kinh doanh đồng nhất đối với các TTHC liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp là 200.000 đồng.

Sở Khoa học và Công nghệ TP đề nghị ban hành Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ trong đó quy định rõ về trình tự thực hiện, thời gian giải quyết, thành phần hồ sơ của thủ tục đối với một số thủ tục như: tiếp nhận yêu cầu, nhận mẫu và lấy mẫu kiểm tra, thử nghiệm, đánh giá chất lượng hàng hóa; kiểm định phương tiện đo; cấp phép hoạt động giám định công nghệ…

Báo cáo kết quả rà soát TTHC đã được TP Hà Nội gửi Tổ công tác Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/3/2010.

Văn Ba (nguồn: Cổng GTĐT Hà Nội)

Tin liên quan:

>> Hà Giang kiến nghị đơn giản hóa gần một nửa số TTHC