(Chinhphu.vn) - Ông Dương Viết Trung (trung_vd@...) hỏi: Cách đây mấy tháng, tôi nhận được thông tin rằng, tiền mà người xuất cảnh được mang ra nước ngoài là 6.000 USD thay vì 3.000 USD như trước đây. Tôi không biết có văn bản nào quy định về vấn đề này?

Luật sư Lê Văn Đài, Trưởng Văn phòng Luật sư Khánh Hưng, Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của ông Trung như sau:

Theo khoản 2, Điều 8, Nghị định 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết về thi hành Pháp lệnh Ngoại hối thì người cư trú là công dân Việt Nam được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài thông qua tổ chức tín dụng được phép cho các mục đích sau đây:

- Học tập, chữa bệnh ở nước ngoài;

- Đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài;

- Trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài;

- Trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài;

- Chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài;

- Chuyển tiền trong trường hợp định cư ở nước ngoài;

- Các mục đích chuyển tiền một chiều cho các nhu cầu hợp pháp khác.

Tại Điều 1, Quyết định số 921/2005/QĐ-NHNN ngày 27/6/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sửa đổi khoản a và b, Điều 1, Quyết định số 337/1998/QĐ-NHNN ngày 10/10/1998 về việc mang ngoại tệ bằng tiền mặt và đồng Việt Nam bằng tiền mặt khi xuất nhập cảnh như sau:

- 7.000 USD (Bảy nghìn Đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương.

- 15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồng Việt Nam).

Như vậy, theo Quyết định  921/2005/QĐ-NHNN thì người cư trú khi xuất cảnh được phép mang theo người không quá 7.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương. Quyết định này hiện nay đang còn hiệu lực thi hành.

Theo Thông báo số 84/TB-VPCP ngày 13/4/2011 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy định mới, điều chỉnh mức ngoại tệ tối đa mà người cư trú được phép mang ra nước ngoài không phải khai báo hải quan là 5.000 USD, thay cho mức 7.000 USD đang áp dụng.

Theo đó, khi Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định mới thì hạn mức ngoại tệ người cư trú được phép mang ra nước ngoài có thể sẽ thấp hơn.

Thông tin mà ông Dương Viết Trung đề cập “người xuất cảnh được mang ra nước ngoài là 6.000 USD thay vì 3.000 USD như trước đây” là không có cơ sở. 

Luật sư  Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.