(Chinhphu.vn) – Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 7, qua thực hiện chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân, đã miễn, giãn, giảm các loại thuế, phí tổng cộng khoảng 10.700 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Tài chính đã tập trung triển khai khai thực hiện nhanh, đồng bộ một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân.

Cụ thể, tính đến hết tháng 7, khoảng 208.250 lượt doanh nghiệp đã được gia hạn số thuế giá trị gia tăng phải nộp các tháng 4,5,6/2012, với tổng số tiền thuế gia hạn gần 10.000 tỷ đồng.

8.260 doanh nghiệp đã được giải quyết gia hạn nợ thuế thu nhập doanh nghiệp, với tổng số tiền thuế được gia hạn là 347,5 tỷ đồng.

Đối với việc giảm 50% tiền thuê đất năm 2012: đã giải quyết giảm tiền thuê đất cho khoảng 3.153 doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thương mại, dịch vụ, với tổng số tiền thuê đất được giảm là 339 tỷ đồng.

Về việc miễn thuế môn bài năm 2012 đối với hộ đánh bắt hải sản và hộ làm muối: đã giải quyết miễn thuế và hoàn thuế (đối với các hộ đã thực hiện nộp thuế) cho khoảng 40.223 hộ, với tổng số tiền thuế được miễn và hoàn khoảng  10,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhìn chung đã có khởi sắc hơn. Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 7 tháng đầu năm 2012 là 46.818 doanh nghiệp, trong đó, doanh nghiệp ngoài quốc doanh là 42.349. Đáng chú ý, trong tháng 7, có 937 doanh nghiệp đã quay trở lại hoạt động, chủ yếu là doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Thùy Linh