(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Văn Hưng (nguyenhung7203@...) hỏi: Dì tôi là vợ liệt sĩ, năm 2011 được UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cấp 1 nền nhà tái định cư thuộc diện gia đình có công với cách mạng. Nay dì tôi muốn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải nộp các tiền gì?

Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của ông Hưng như sau:

Tại Điều 7, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định, việc miễn, giảm tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đối với người có công với cách mạng được thực hiện theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo khoản 1, Điều 14 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ bao gồm: Cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con; người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ.

Tại khoản 2, Điều 1 Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ  sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 2, Điều 2  Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở như sau:

Thân nhân của liệt sĩ quy định tại khoản 1, Điều 14 Pháp lệnh trên được hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất.

Trường hợp ông Nguyễn Văn Hưng hỏi, đối chiếu các quy định nêu trên, trường hợp dì của ông Hưng là vợ liệt sĩ  được hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất khi nhà nước cấp GCNQSDĐ. Giấy tờ để chứng minh đối tượng hưởng chính sách ưu đãi là bản sao bằng Tổ quốc ghi công của liệt sĩ, Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ cấp cho thân nhân liệt sĩ.

- Về lệ phí trước bạ, theo quy định tại khoản 15, Điều 4 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ quy định trường hợp nhà, đất được bồi thường (kể cả nhà, đất mua bằng tiền được bồi thường, hỗ trợ) khi Nhà nước thu hồi nhà, đất theo quy định của pháp luật thì không phải nộp lệ phí trước bạ.

Trường hợp dì ông Hưng được UBND huyện cấp 1 nền nhà tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thì không phải nộp lệ phí trước bạ.

- Về lệ phí cấp GCNQSDĐ, tại khoản 1, Điều 2 và khoản 2, Điều 3 Thông tư số 106/2010/TT-BTC ngày 26/7/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn lệ phí cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định:

Đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh: Mức thu tối đa không quá 100.000 đồng/giấy đối với cấp mới.

Trường hợp Giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) thì áp dụng mức thu tối đa không quá 25.000 đồng/giấy cấp mới.

Miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn (Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và các phường nội thành thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh được cấp Giấy chứng nhận ở nông thôn thì không được miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận).

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Tin liên quan:

- Nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Về ưu đãi tiền sử dụng đất với người có công với cách mạng